EASA PPL(H) – Private Pilot License Helicopter

PPL står för Private Pilot License och innebär att du som innehavare har rätt att flyga privatflygningar med eller utan passagerare. För att kunna ta betalt av dina passagerare krävs det ett CPL. Vad krävs då för att kunna bli helikopterpilot och ta ett helikoptercertifikat som privatflygare?

Kraven är följande:

 • Teoriutbildning
 • Praktisk utbildning
 • Flygprov

Teoriutbildning

De ämnen som skall läsas och examineras är följande:

 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg generellt
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
 • Flygradiotelefoni

Teorin genomförs oftast på helikopterskolan men det finns även vissa som erbjuder helikopterutbildningen på distans med enstaka undervisningstillfällen vid helikopterskolan.

Praktisk utbildning
Att läsa teorin varvat med praktik är enligt mig den bästa inlärningsvarianten. Kravet är minst 45 flygtimmar och godkänd teori innan uppflygning kan genomföras. De 45 timmarna innefattar 10 timmar övervakad ensamflygning, 25 timmar i dubbelkommando. De resterande 10 timmarna sprids enligt flyglärarens bedömning. Minst 5 timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning, varav minst en långdistansflygning på 150 nautiska mil (28 mil).


Flygprov
När teorin är genomförd med godkänt resultat, flygtidskraven är uppfyllda och skolchefen anser att du är redo så är det dags för det slutliga kravet, uppflygningen/flygprovet.

Under flygprovet är eleven den som är befälhavare och blir observerade av en kontrollant. Det finns ett flertal moment som skall genomföras. Vilka moment som genomförs kan du se här: PPL-H Skill test.

Efter godkänt flygprov sänds protokollet till certifikatenheten och inom tio arbetsdagar sänds certifikatet till din hemadress. Kontrollanten kan utfärda ett interimsbevis på plats så att du direkt kan komma upp i luften.


Vad kostar en utbildning?

En mycket väsentlig fråga är hur mycket ett EASA PPL(H) kostar. Hur mycket det kostar beror på var man kan tänka sig att genomföra utbildningen. Priserna för ett PPL(H) här i Sverige har sjunkit den senaste tiden och kan matcha priserna i USA om man räknar med andra kostnader än enbart helikopterutbildningen.

Prisexempel för utbildning i Sverige:

45 h * 4000 SEK = 180 000 SEK (Minst 45 flygtimmar för ett PPL, krävs troligtvis minst 50)
Medicinsk undersökning = 3000 SEK
Teoriböcker/Teorikurs = 10 000 SEK
Uppflygning/Utfärdande av certifikat = 10 000 SEK

TOTAL KOSTNAD = CA 200 000+ SEK (Troligtvis mer)

Prisexempel för utbildning i USA:

45h = 100 000 SEK
Medicinsk undersökning = 3000 SEK
Teoriutbildning = 4000 SEK
Uppflygning/Utfärdande av cert. = 5000 SEK

TOTAL KOSTNAD = CA 120 000 SEK (Troligtvis mer)

Helikopterskolorna ger ofta ett pris på vad helikopterutbildningen kan tänkas kosta beräknat på minimikraven när det gäller flygtid men oftast behöver den enskilda eleven mer tid än så. Därför bör du alltid budgetera för att kostnaden blir högre än priset du får från helikopterskolan.