Medical Class 1 / 2 – Flygmedicinska undersökningar

För att få vara befälhavare och framföra en helikopter måste du utöver ditt helikoptercertifikat även inneha ett medicinskt intyg klass 1 eller klass 2, på engelska Medical Certificate Class 1 och Class 2.

Redan innan du påbörjar din utbildning på en helikopterskola bör du genomgå en flygmedicinsk undersökning för att kunna få ut ett medicinskt intyg. Det är viktigt att du i ett tidigt skede tar reda på om du har de fysiologiska förutsättningarna att faktiskt kunna bli helikopterpilot eller ej. Att vara i fysiskt gott skick är av yttersta vikt då det gäller flygsäkerheten.

Klass 1, 2 eller 3?

Ett medicinskt intyg finns i två olika nivåer, Klass 1 samt Klass 2. Vill du flyga som privat helikopterpilot räcker det med ett medicinskt intyg Klass 2. Skall du däremot jobba som helikopterpilot krävs det ett medicinskt intyg Klass 1. Har man siktet inställt på att arbeta som pilot bör du göra en Klass 1 undersökning så tidigt som möjligt för att få reda på om du uppfyller de medicinska kraven som ställs på en kommersiell pilot.

Det du gör första gången är således en förstagångsundersökning för utfärdandet av ett medicinskt intyg. Detta intyg skall sedan förnyas med jämna intervall. Hur lång tid det medicinska intyget är giltigt beror på om det är ett Klass 1 eller Klass 2.

Är det ett Klass 1 du innehar måste du årligen genomföra en förnyelseundersökning men är du över 40 år måste du genomföra undersökningen var sjätte månad.

För Klass 2 är kraven lägre och är du ung räcker det med att du förnyar ditt medicinska intyg var femte år.

Var kan man göra en flygmedicins undersökning?

Skall du göra en förstagångsundersökning för att få ut ett medicinskt intyg Klass 1 krävs det att du genomför undersökningen vid ett godkänt Aeromedical Center (AeMC), i dagsläget finns det bara två stycken godkända center i Sverige.

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Sabbatsberg Närsjukhuset
Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

Flygmedicinskt Centrum

Stormgatan 14 (2:a vån)
211 20 Malmö

När du sedan skall göra en förnyelse kan du istället göra det hos din lokala flygläkare. För att kontakta en flygläkare nära dig, klicka här.

Pris för undersökningarna

En EASA Klass 2 kostar cirka 3000:- inklusive utfärdande av medicinskt intyg
En EASA Klass 1 kostar cirka 17 495:- inklusive utfärdande av medicinskt intyg.

När du sedan gör en förnyelse av ditt nuvarande medicinska intyg är kostnaden lite lägre.

Vad ingår i en flygmedicinsk undersökning?

Se den flygmedicinska undersökningen som en grundlig undersökning för att se om du är frisk och inte har några sjukdomar som kan påverka flygsäkerheten. Bland annat ingår synundersökning (färg och skärpa), hörselundersökning, lungfunktion, hemoglobinprov och urinprov. Det kan vara så att du även måste göra kompletterande undersökningar. Normalt gör du även EKG och audiogram men du kan även få göra specialundersökningar på ögon, öron, näsa och hals samt EEG. Allt beror på din nuvarande medicinska status samt historik.

Numera görs ansökan digitalt men du kan se blanketten som tidigare användes för ansökan om ett medicinskt intyg här: L1630-7_Ansokan_om_medicinskt_intyg

Vanliga frågor kring de medicinska undersökningar är angående ögonoperationer. Såhär säger Transportstyrelsen om närsynthetsoperationer:

För medicinska intyg klass 1 får brytningsfelet före operationen inte överstiga +/-5 dioptrier och för medicinska intyg klass 3 inte överstiga +5 eller -6 dioptrier.

För såväl elevtillstånd som medicinskt intyg klass 1, klass 2 och klass 3 kan en flygläkare överväga att ge ett förnyat godkännande när resultatet av operationen är stabilt och eventuella komplikationer kan bedömas, vilket normalt innebär tidigast 3-6 månader efter operationen.

För ett godkännande krävs en undersökning av bländningskänslighet och kontrastseende med godtagbart resultat.

 


 

För mer information om flygmedicin kan du besöka Transportstyrelsens hemsida om flygmedicin.