EASA CPL(H) – Commercial Pilot License Helicopter

CPL står för Commercial Pilot License, där H står för Helicopter. Som innehavare av ett kommersiellt helikoptercertifikat, CPL(H), har du samma befogenheter som med ett PPL(H). Den stora skillnad är att du får tjänstgöra som befälhavare i kommersiell flygtransport i enpilotshelikoptrar.

Kraven för ett CPL(H) är följande:

 • Minst 18 år (vid flygprov)
 • PPL(H)
 • Godkänd medicinsk klass 1 undersökning
 • Teoriutbildning inkl. teoretisk examination
 • Flygutbildning
 • Flygprov

Teoretisk Flygutbildning

I dagsläget så kör alla flygskolor teorin för ett ATPL(H)  istället för att ”bara” läsa CPL(H). Fördelen är att om du i framtiden avser att flyga i tvåpilotssystem redan har den erforderliga teorin.

Själva teoriutbildningen skall bestå av 750 timmar undervisning och skall bestå av nedanstående ämnen:

 • Luftfartsrätt
 • Allmän luftfartygskunskap – skrov/system/motorfunktion
 • Allmän luftfartygskunskap – instrumentering
 • Massa och balans
 • Prestanda
 • Färdplanering och övervakning av flygning
 • Människans prestationsförmåga
 • Meteorologi
 • Allmän navigering
 • Radionavigering
 • Operativa förfaranden
 • Flygningens grundprinciper
 • VFR-kommunikation

Praktisk Flygutbildning Integrerad Kurs

Beroende på om man läser en integrerad utbildning eller modulär utbildning så varierar kravet på antal flygtimmar man skall ha för att få göra en uppflygning för ett CPL. Går du en integrerad utbildning så skall den praktiska flygutbildningen omfatta minst 135 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, av vilka upp till 5 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 135 timmarna skall sökande genomföra minst:

Flygutbildningen ska omfatta minst 135 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 135 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

 • 85 timmar i dubbelkommando, varav
  • upp till 75 timmars utbildning under visuella förhållanden
  • upp till 10 timmar kan vara instrumentutbildning
 • 50 timmar som befälhavare, varav 35 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC); minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras,
 • 10 timmars distansflygning i dubbelkommando,
 • 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras,
 • 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.
 • 10 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando

Praktisk Flygutbildning Modulär Kurs

Har du valt att bli kommersiell helikopterpilot genom den modulära vägen skall du ha 185 flygtimmar innan man kan flyga upp för ett kommersiellt helikoptercertifikat. Själva kursen omfattar följande:

 • 20 timmars visuell utbildning
 • 10 timmars instrumentutbildningstid

Saknar eleven mörkerbehörighet skall kursen även omfatta 5 timmars flygutbildning i mörkerflygning, däribland 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando.

En sökande till ett CPL(H) ska ha genomfört minst 185 timmars flygtid, däribland 50 timmar som befälhavare, varav 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

Flygprov

Efter genomförd teoretisk och praktisk utbildning skall ett flygprov genomföras för att ett helikoptercertifikat skall utfärdas.

Dessa punkter skall vara uppfyllda innan du kan göra ditt flygprov:

 • Valid Licence (PPL-H)
 • Valid medical certificate class 1
 • Valid radio telephonist certificate
 • CPL written test passed
 • Valid language proficiency
 • Theoretical type course performed
 • Night qualification

Vad flygprovet omfattar kan du läsa på följande sida: Flygprov Kommersiellt Helikoptercertifikat

Kostnad för EASA CPL(H)

Beroende på om man går en integrerad helikopterutbildning eller ej samt var man kan tänkas genomföra den varierar priset kraftigt. Ett realistiskt pris är runt 700-750 tusen kronor i dagsläget här i Sverige. Har man möjlighet att flyga på en helikopterskola i utlandet kan det vara möjligt att komma undan med en lägre kostnad för just själva helikopterutbildningen. Dock får man inte glömma att det tillkommer en mängd andra kostnader i det fallet som gör att priskillnaden i slutändan har en tendens till att bli lägre.