Helikopterskolor / Flygskolor

Då du bestämt dig för att genomföra en helikopterutbildning står du inför många val, ett av valen är bland annat att välja en helikopterskola. I dagsläget måste utbildning genomföras vid en skola som är godkänd av myndigheten, en Approved Training Organisation (ATO). 

Godkända flygskolor

 • HeliAir Sweden (ATO-021)
 • Scandinavian Aviation Academy (ATO-006)
 • Proflight Nordic (ATO-007)
 • Svensk Pilotutbildning (ATO-001)

Vissa flygskolor tillhandahåller bara den praktiska flygutbildningen. För att ta ett certifikat skall du även läsa teori vilket du då måste göra på en annan godkänd skola.

Flygteoriskolan Barkarby AB

På Flygteoriskolan läser du den teori som behövs för de olika certifikaten du vill ha. De genomför endast den teoretiska utbildningen och de kurser som de har omfattar PPL(H), CPL(H) och IR(H). Sedan sommaren 2016 har de lokaler vid Västerås flygplats.

HeliAir Sweden AB

Hos HeliAir Sweden kan du genomföra praktiska utbildningar. De tillhandahåller i dagsläget PPL, CPL, NQ och Type Ratings på ett flertal helikoptertyper. Basen för deras helikopterutbildning ligger på Västerås flygplats.

 • Prakt flygutb PPL (H)
 • Prakt flygutb CPL (H)
 • Type Ratings: MD500, B206, AS350, EC120B och UH1

Proflight Nordic AB

Skolan ligger i Norrtälje, 7 mil nordöst Stockholm och har egen helikopterplatta vid Mellingeholms flygfält. De genomför utbildningar från PPL(H) till CPL(H)/IR(H) och MCC. Genomför teoretisk och praktisk utbildning.

 • Prakt flygutb PPL (H)
 • Prakt flygutb CPL (H)
 • Prakt flygutb IR(H) SE/ME
 • MCC (H), TRI(H), IRI(H)
 • Type ratings: ENF28, ENF480, EC120,HU30, AB206, R44 och AS350

Svensk Pilotutbildning AB

SPU har bedrivit utbildning i 15 år och utbildar både på flygplan och helikopter. De använder sig av både Robinson R-22, R-44 och EC120B i skolverksamheten. Skolan ligger vid Säve flygplats i Göteborg och genomför både den teoretiska och den praktiska utbildningen.

 • Teori och praktisk flygutbildning PPL(H), CPL(H)
 • Teoriutbildning ATPL(H)
 • Type ratings: R22, R44, EC120B