Helikopterpilot i Försvarsmakten

Förutom de civila alternativen till att bli helikopterpilot kan du även försöka att få en utbildningen genom Försvarsmakten.

I dagsläget råder det brist på helikopterpiloter och intagningskraven har blivit förändrade. Som helikopterpilot i Försvarsmaktens Helikopterflottilj kommer du som pilot att flyga något av de två nya toppmoderna helikoptersystemen, HKP 14 och HKP16.

De nya antagningskraven för att bli antagen till Officersprogrammet med aviatisk profil är följande:

Grundläggande behörighet

 • Slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning
 • Svensk medborgare
 • Har fullgjort militär grundutbildning
 • Genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen

Särskild behörighet

 • Godkänd i Ma B
 • Godkänd i Sv B
 • Godkänd i Eng A
 • Godkänd i Sh A
 • Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning
 • Uppfyller de av Försvarshögskolans föreskrivna medicinska fordringarna
 • Bestyrkt god kondition, styrka och uthållighet enligt försvarsmaktens regler för fysisk standard
 • Godkänt resultat på lämplighetsbedömningen

Ålder: fylla max 25 år det år när Officersprogrammet startar
Längd: 160 – 190 cm (vissa delmått avgörande)
Vikt: 56 – 90 kg
Övrigt: Du ska ha bra fysik och fullgod syn. Synskärpa lägst 1,0 på vardera ögat utan korrektion. Normalt färgseende. Försvarsmakten accepterar ej synförbättrande ögonoperationer av ögat när det gäller uttagning till vissa yrken, som till exempel till pilot.

Vad gör en helikopterpilot i Försvarsmakten?

Som helikopterpilot i Helikopterflottiljen flyger du något av de tre helikoptersystemen, HKP 10, HKP 14 eller HKP 15. HKP 10 är en helikoptertyp som funnits i Försvarsmakten i flera år men har blivit modifierad för att klara framtidens krav. HKP 14 och HKP 15 är de två nya helikoptersystemen och är bland världens modernaste helikoptrar.

Under utbildningen kommer du som elev få ett stort stöd av lärarna för att klara av utbildningen och på samma gång ställs det höga krav på dig. T.ex. så måste du se till att vara i god fysisk form för att klara av påfrestningar som krävs av dig som helikopterpilot.

Vilka uppgifter som skall lösas med helikopter varierar kraftigt, exempel på uppgifter är trupptransport, materialtransport, rekognisering och stöd till specialförband.

Att vara helikopterpilot innebär att du hela tiden måste öve för att bibehålla och öka din kompetens. Egentligen blir man aldrig färdigutbildad utan man lär sig varje dag och kan utvecklas hela tiden. Ofta flyger man ett pass per dag som helikopterpilot. Förutom flygtjänsten kommer du att arbeta med planering, taktikutveckling och flygsäkerhet.

Utbildningen till helikopterpilot

Utbildningen pågår under sex terminer, delar av utbildningen kommer att ske på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Där sker studierna med övriga kadetter som läser på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Två terminer kommer att genomföras i Tyskland där den Grundläggande Helikopterutbildningen (GHU) kommer att genomförs. Det är en praktisk och teoretisk utbildning som kommer att ske tillsammans med tyska elever och sker uteslutande på engelska. I flygutbildningen ingår cirka 200 flygtimmar varav cirka 100 sker i simulator och omfattar NVG- och IFR-flygning(Night Vision Goggles och Instrument Flight Rules) samt HUET/HEED (Helicopter Underwater Escape Training/Helicopter Emergency Egress Device). Helikoptertypen som används vid flygutbildningen är Eurocopter EC135.

Antagningsprocessen

Dag 1 gör du tester som mäter
– generell begåvning
– spatiala tester för piloter
– stresstolerans
– simultankapacitet
– koncentrationsförmåga
– koordinationsförmåga

Om du blir godkänd Dag 1 kallas du åter till Rekryteringscentrum i Stockholm för slutprov under Dag 2, som genomförs under kvartal fyra varje år. Kallelse till Dag 2 skickas ut 4-5 veckor före aktuellt datum. Övernattning och biljett bokar och betalar du själv.

Dag 2 gör du ett slutprov som innebär
– psykologsamtal och individuella tester samt
– intervju med officer i flygtjänst.
Syfte: att bedöma den sökandes personliga lämplighet för yrket.

Därefter sker nominering till pilot och de nominerade går vidare till medicinska tester, även kallade Dag 3 och Dag 4+5. Övernattning och biljett bokar och betalar du själv.

Dag 3 (både helikopterpilot och pilot)
Flygmedicinska tester genomförs vid Flygmedicinska utbildningssektionen /Antagningsundersökning, Linköping och då ingår
– kropps-, delmåtts- och underhudsfettmätning
– blodprov och urinprov
– arbets-EKG på cykel med bestämning av maximal syreupptagningsförmåga
– hjärt-lungröntgen
– andningsfunktionsprov innefattande metacholin- och torrluftsprovokation för att utesluta eventuell allergi/astma
– hjärnfunktionstest så kallat EEG
– muskelstyrkemätning (mage, rygg, ben, hand, nacke och hals)
– ögonläkarundersökning
– öronläkarundersökning
– allmän flygmedicinsk läkarundersökning
– hjärtspecialistundersökning
– tandläkarundersökning
– Coopertest (löpning 3 km maxtid 12.45 minuter för helikopterpilot)

Vill du söka till utbildningen till helikopterpilot i Försvarsmakten, gå till Försvarsmakten.