FAA CPL(H) – Commercial Pilot License Helicopter

FAA CPL(H) är det certifikat som motsvarar JAA CPL(H) och utfärdas av den amerikanska myndigheten Federal Aviation Administration (FAA) enligt Federal Aviation Regulations (FAR). Med ett kommersiellt helikoptercertifikat får du arbeta som helikopterpilot och få ersättning för det jobb du genomför, något du inte får med ett privat helikoptercertifikat (PPL).

Kraven för ett FAA CPL(H) är:

 • Ålder, minst 18 år
 • Läsa, tala och skriva det engelska språket
 • Godkännande av instruktör som genomfört den teoretiska helikopterutbildningen
 • Genomfört skriftligt prov med godkänt resultat
 • Godkännande av instruktör som genomfört den praktiska helikopterutbildningen
 • Uppfyller kraven på flygerfarenhet (total flygtid och deltimmar)
 • Genomfört muntligt och praktiskt flygprov med godkänt resultat
 • Inneha ett PPL

För att flyga upp för ett FAA CPL(H) skall man ha loggat minst 150 h total flygtid och skall även uppfylla följande deltidskrav:

 1. 100 timmar i motordriven flygfarkost varav 50 timmar skall vara i helikopter.
 2. 100 timmar pilot-in-command (PIC) som inkluderar minst—
  (i) 35 timmar i helikopter; och
  (ii) 10 timmar cross-country flygning i helikopter
 3. 20 timmars flygträning inom de områden som är specificerade i §61.127(se nedan) som även skall omfatta minst—
  (i) Fem timmars instrumentträning
  (ii) En tvåtimmars cross-country flygning i helikopter under dager som består av en distans (rak linje) på mer än 50 nautical miles från startplatsen;
  (iii) En tvåtimmars cross-country flygning i helikopter under nattetid som består av en distans (rak linje) på mer än 50 nautical miles från startplatsen; och
  (iv) Tre timmar i helikopter med en godkänd instruktör som förberedelse inför uppflygning inom två månader före uppflygningen.
 4. 10 timmar solo i helikopter eller 10 timmar pilot-in-command i en helikopter med en godkänd instruktör som omfattar följande:
  (i) En cross-country flygning med landning på minst tre platser med ett segment som består av en distans på minst 50 nautical miles från startplatsen; och
  (ii) 5 timmars flygning under VFR natt med 10 starter och 10 landningar (varje landning innebär ett trafikvarv).

Teoretiska helikopterutbildning

Ett av kraven var att genomföra en teoretisk helikopterutbildning. De ämnesområden som skall studeras är följande och återfinns i ”FAR § 61.125   Aeronautical knowledge”.

 • Applicable Federal Aviation Regulations of this chapter that relate to commercial pilot privileges, limitations, and flight operations;
 • Accident reporting requirements of the National Transportation Safety Board;
 • Basic aerodynamics and the principles of flight;
 • Meteorology to include recognition of critical weather situations, windshear recognition and avoidance, and the use of aeronautical weather reports and forecasts;
 • Safe and efficient operation of aircraft;
 • Weight and balance computations;
 • Use of performance charts;
 • Significance and effects of exceeding aircraft performance limitations;
 • Use of aeronautical charts and a magnetic compass for pilotage and dead reckoning;
 • Use of air navigation facilities;
 • Aeronautical decision making and judgment;
 • Principles and functions of aircraft systems;
 • Maneuvers, procedures, and emergency operations appropriate to the aircraft;
 • Night and high-altitude operations;
 • Procedures for operating within the National Airspace System; and
 • Procedures for flight and ground training for lighter-than-air ratings.

Det finns inget krav på att man måste göra all teoretisk utbildning med instruktör utan det är fullt möjligt att läsa teorin på egen hand. Oavsett vilket alternativ man väljer skall man genomföra ett teoretiskt prov som består av 100 frågor. Precis som i Europa är provet uppbyggt av flervalsfrågor, dock med tre svarsalternativ istället för fyra.

Praktiska helikopterutbildningen

För att möta kraven för ett FAA CPL(H) skall helikopterutbildningen omfatta flygträningen inom följande områden:

 • Preflight preparation
 • Preflight procedures
 • Airport and heliport operations
 • Hovering maneuvers
 • Takeoffs, landings, and go-arounds
 • Performance maneuvers
 • Navigation
 • Emergency operations
 • Special operations; and
 • Postflight procedures

Praktiskt flygprov / Uppflygning

Vad som ingår i ett praktiskt flygprov finns utgivet i Practical Test Standards för FAA CPL(H). I PTS finns även nivån man måste nå för att klara en manöver med ett godkänt resultat.

Uppflygningen består egentligen av både ett muntligt test och ett praktiskt test. Den muntliga delen som skall genomförs innan den praktiska är inom samma ämnesområden som det skriftliga provet. Det är inte meningen att man skall kunna regelverket utantill och det är tillåtet att ha med sig litteraturen man använt under sina studier till det muntliga provet. Det viktiga är att veta var man kan hitta informationen man söker.

Praktiska provet består av olika moment där man skall visa att man kan manövrera helikoptern på ett säkert sätt inom specificerade gränser och med en precision som är möter kraven som ställs i Practical Test Standards för FAA CPL(H).

Bra att veta

Vissa skillnader när det gäller loggning av flygtid finns när man jämför JAR och FAR. I USA loggar man all tid efter sitt PPL(H) som PIC, även om man flyger med instruktör.

Att logga flygtid som SOLO innebär att man måste vara helt ensam i helikoptern.

Det är fullt möjligt att även ta ett FAA IR under CPL-skolningen då man kan uppfylla kraven för IR samtidigt. Detta blir väldigt kostnadseffektivt då man slipper flyga enbart för att möta kraven för CPL eller IR.

Är du intresserad av att läsa mer om certifieringskraven för att bli helikopterpilot i USA rekommenderar jag dig att läsa FAR Part 61, du hittar den senaste versionen av FAA FAR på följande hemsida: e-CFR

Kostnad FAA CPL(H)

Kostnaden för ett FAA CPL(H) inklusive ett FAA PPL(H) bör hamna på cirka 350 000 SEK i dagsläget. Är målet att flyga i Sverige måste man gå en CPL- eller ATPL-kurs samt göra viss helikopterutbildning och flyga upp. Denna kostnad tillkommer då självklart utöver utbildningskostnaden för FAA CPL(H).