Helikopterutbildning

För att bli helikopterpilot måste du gå en helikopterutbildning. Denna utbildning består av både helikopterteori och praktisk flygträning i helikopter. Innan du påbörjar en helikopterutbildning finns det ett par saker du bör tänka på.

Medicinskt intyg

Du kan faktiskt påbörja en helikopterutbildning utan att ha ett medicinskt intyg, detta är okej då du under utbildningens början flyger med dubbelkommando med en godkänd instruktör. Däremot innan du skall genomföra flygning i enkelkommando, det vill säga att du flyger själv, måste du inne ha ett medicinskt intyg. Du bör dock genomföra den medicinska undersökningen för ett medicinskt intyg redan innan du påbörjar utbildningen. Det hade varit mycket tråkigt om du efter flera timmars flygutbildning blir meddelad att du aldrig kommer kunna inneha ett helikoptercertifikat på grund av medicinska hinder.

Du finner mer information om de medicinska intygen på denna sida: Flygmedicinsk undersökning

Registerkontroll

Ett annat hinder för att få ett helikoptercertifikat utfärdat är om du förekommer i Polisens brottsregister. Innan Transportstyrelsen utfärdar ett helikoptercertifikat görs denna kontroll. Om den sökande skulle förekomma i registret och myndigheten bedömer att det eller de brott som begåtts påvisar att den sökande är olämplig som helikopterpilot kommer ansökan för utfärdande bli avslagen. Med andra ord, vet du om att du förekommer i brottsregistret, ansök då redan innan du påbörjar helikopterutbildningen om en bedömning för att kunna få reda på om du kan få ut ett helikoptercertifikat efter genomförd utbildning.

Flyga privat eller kommersiellt

En annan sak som avgör vilken utbildningsväg du skall ta beror på om du avser flyga privat eller om du vill jobba som helikopterpilot. Att gå helikopterutbildningen till privat helikoptercertifikat är oftast flexibel på många sätt medan den kommersiella helikopterpilotutbildningen kan vara väldigt styrd med scheman och närvarokrav. 

Det privata helikoptercertifikatet kan vara en ett steg på vägen mot ett kommersiellt certifikat om man väljer att gå den modulära helikopterutbildningen. Har du redan bestämt dig för att kunna jobba som helikopterpilot och ta ett kommersiellt helikoptercertifikat kan den integrerade helikopterutbildningen vara ett mer ekonomiskt val då du direkt läser mot det kommersiella certifikatet. 

Länkar

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om de olika helikoptercertifikaten och kraven som finns för att bli helikopterpilot.