Erfarenheter av helikopterutbildning i USA

Efter tre månaders helikopterutbildning i USA kunde jag återvända till Sverige med ett FAA CPL(H). Helikopterutbildningen har varit intensiv och tiden var knapp.

Mitt mål med att genomgå helikopterutbildning i USA var att ta ett FAA CPL(H) på tre månader. För att jag skulle kunna uppnå mitt mål var planen att flyga 10-15 timmar per vecka. På grund av att vädret var dåligt de första två veckorna blev det inte mycket flygtid vilket gjorde att jag var tvungen att ta igen det under resterande veckor. Den tidsbuffert som fanns kvar efter uppflygningen var 5 dagar vilket inte gav möjlighet till ett omprov. Med facit i hand kan jag rekommendera att man åtminstone ger sig själv 4-5 månader från ett PPL(H) till ett CPL(H). Flyger man mycket och aldrig stannar upp för att reflektera över tidigare flygningar lär man sig inte lika bra. Dessutom så är det bra med en tidsbuffert ifall man skulle bli underkänd på ett flygprov.

Förutom den praktiska helikopterutbildningen så ingår självklart teoretisk utbildning.Den stora skillnaden mot JAA CPL(H) är att den teoretiska utbildningen inte är lika omfattande för FAA CPL(H) samt att man följer regelverket FAR istället för det europeiska regelverket JAR.

I mitt fall genomfördes teoriutbildningen enskilt med instruktör, 1-on-1. Fördelen med denna typ av utbildning är att man själv kan styra vad man skall gå igenom och behöver få förklarat. Eftersom jag tidigare hade läst JAA ATPL(H) var det främst FAR jag behövde gå igenom. Navigation, performance, meteorologi och de andra ämnena är i stort sett de samma oavsett om man flyger i USA eller Europa.

Trots att jag hade en engelsk instruktör under min PPL-utbildning och var relativt van att prata engelska på radion var det inte helt lätt att uppfatta all radiotrafik. Det tog nästan en månad innan jag kunde uppfatta allt på radion och vågade mig in till mer trafikerade flygplatser. Ett tips är att ta med eller köpa en radioscanner för att kunna lyssna på radiotrafiken då du inte sitter i helikoptern. Det går även att lyssna på radiotrafiken över internet på LiveATC.

FAA som är den amerikanska motsvarigheten till Transportstyrelsen är väldigt generösa när det gäller handböcker och manualer. De har tagit fram litteratur som är lätt att läsa och som även är gratis. Jag rekommenderar bland annat "Rotorcraft Flying Handbook", "Aeronautical Information Manual" och "Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge". Dessa böcker kan du ladda hem i PDF-format och har nästan all information du behöver för att ta dig igenom FAA CPL(H). I tillägg till dessa böcker kan jag även rekommendera "Commercial Pilot Practical Test Standards for Rotorcraft" som innehåller de moment som ingår i en uppflygning och vilken nivå man måste uppnå under flygtestet.

Till sist kan jag bara säga att det har varit en riktig upplevelse, inte bara att genomföra helikopterutbildningen utan även att bo i ett främmande land där bil är ett måste och Starbucks regerar.


Billig CPL-skolning i EC120

Fram till sista september kan du flyga EC120 för bara 5300 kr/h hos Northern Helicopters i Jönköping. Att göra flygutbildning i EC120 billigare än det är svårt.

EC120 är en populär helikopter och används idag av många helikopteroperatörer i Sverige. Erfarenhet från att ha flugit en turbinhelikopter är ett plus den dag du söker jobb hos ett företag med turbinhelikoprar.

Ska du precis påbörja din CPL-skolning så ta en tur förbi Jönköping och besök Northern Helicopters och deras EC120.


Erickson Air-Crane med S-64 Aircrane

Erickson Air-Crane är ett företag som tillverkar, opererar och utför underhåll på sina helikoptrar, något som inget annat företag i världen gör. Helikoptertypen i fråga är Erickson S-64 Aircrane.

Helikoptern Erickson S-64 Aircrane tillverkas idag av företaget Erickson Air-Crane, från början hade helikoptern ursprungsbeteckningen S-64 Skycrane och tillverkades då av Sikorsky. Erickson Air-Crane är ett amerikanskt företag och S-64 Aircrane tillverkas alltså i USA, närmare bestämt i Central Point som ligger i södra delen av Oregon.

De flesta delarna av helikoptern tillverkas faktiskt på plats i deras anläggning i Central Point och det är få delar som köps in vilket håller nere tillverkningskostnaden. I och med att de dessutom genomför allt underhåll på helikoptertypen blir operationskostnaden ännu lägre.

Erickson Air-Crane använder sina helikoptrar till uppdrag som brandbekämping, konstruktionsarbeten och skogsavverkning. Uppdragen är inte enbart i USA utan Erickson Air-Crane opererar i flera delar av världen.

Det är dock inte bara Erickson Air-Crane som opererar med S-64 Aircrane, de säljer även helikoptertypen till andra operatörer. För inte så länge sedan kunde vi t.ex. se en italiensk S-64 Air-Crane i Halmstad.

Senaste versionen av S-64 Aircrane är topp-modern med "full glas cockpit" och med en tredje pilot som sitter bakvänd, riktad mot lasten. Tidigare har den platsen varit avsedd för en observatör men nu finns alltså möjligheten att flyga helikoptern från den platsen. Denna lösning skapar möjlighet till ännu högre precision vid hängande last och konstruktionsarbeten.

Det kan vara svårt att förstå hur kraftfull denna helikopter är genom att bara se bilder av den. Ser man den i verkligheten så förstår man vilken arbetshäst denna helikopter är. S-64 Aircrane är utrustad med en sexbladig huvudrotor med en diameter på 22 meter. Stjärtrotorn är fyrbladig och rotorbladen är nästan lika stora som huvudrotorn på en Robinson R22. Allt drivs av två stycken kraftfulla turbinmotorer som ger S-64 Aircrane en nyttolast på över 9 ton.

Hade du kunnat tänka dig att flyga en Erickson S-64 Aircrane i framtiden?


FAA CPL(H) - Helikopterpilot i USA

Ett av målen med min helikopterutbildningen i USA är att ta ett FAA CPL(H), ett helikoptercertifikat som krävs för att jobba som kommersiell helikopterpilot i USA. Precis som i Sverige består utbildningen av både teoretisk utbildning och praktisk flygutbildning.

De krav som finns för ett FAA CPL(H) är inte de samma som vi har i Sverige som är ett JAA-land. Inte heller utbildningsvägen och examinationer ser ut på samma sätt. För att ta ett FAA CPL(H) så ska man godkännas i ett skriftligt prov (flervalsfrågor) bestående av 100 frågor som täcker in alla ämnen som man läser. Utöver det skriftliga provet tillkommer ett muntligt prov som genomförs i anslutning till den praktiska uppflygningen.

Börjar man jämföra utbildningsvägen så är det främst den teoretiska utbildningen som skiljer sig. Här är det mycket vanligt med att genomföra den teoretiska utbildningen enskilt med en instruktör. I Sverige finns det ingen helikopterutbildning där man undervisar eleverna enskilt. Självklart finns det helikopterskolor även här i USA som utbildar helikopterpiloter i större klasser, exempelvis Bristow Academy i Florida. På Hillsboro Aviation där jag går min helikopterutbildning genomförs den teoretiska utbildningen enskilt efter behov.

Som jag skrev ovan så är en annan skillnad att i USA genomför man bara ett skriftligt prov på 100 frågor som då omfattar alla delämnen. I Sverige så examineras man i alla delämnen för sig och då är det mellan 50-80 frågor i varje ämne. Utöver det skriftliga prov man genomför i USA tillkommer ett muntligt prov som man inte har i Sverige. Självklart kan kontrollanten man flyger upp i Sverige ställa frågor på teoretiska ämnen innan och under uppflygningen för helikoptercertifikat, dock så är det långt ifrån det muntliga förhör man genomför i USA.

Förutom de teoretiska proven så skall självklart även viss flygtid uppfyllas och man skall självklart kunna manövrera helikoptern enligt en viss standard satt av FAA.

Timkraven är enligt följande för FAA CPL(H):

 • Totalt 150h flygtid varav
  • 100h i motordriven flygfarkost
  • minst 50h i helikopter
 • 100h PIC  varav
  • minst 35h i helikopter och
  • minst 10 timmar cross-country i helikopter
 • 20h utbildning med instruktör varav minst
  • 5h instrumentflygning i en helikopter
  • 1 VFR-dag cross-country-flygning på minst 2h, mer än 50 nm från startflygplats
  • 1 VFR-natt cross-country-flygning på minst 2h, mer än 50 nm från startflygplats
  • 3h förberedelse inför uppflygning med godkänd instruktör
 • 10h SOLO (ensam ombord) varav
  • 1 cross-contry-flygning på minst 50 nm från startflygplats
  • 5h VFR-natt inklusive 10 start och landning (trafikvarv)

Att tänka på är att PIC-tid (Pilot-in-Command) inte räknas på samma sätt som i Sverige utan i USA räknas all tid efter PPL(H) som PIC trots att man flyger med instruktör. Flyger man med instruktör loggar du alltså både Dual samt PIC. På grund av att detta skiljer sig kan jag rekommendera att man för en loggbok över all flygning enligt FAA's regelverk samt en annan enligt JAA's regelverk för att på så sätt vara säker på att man uppfyller de olika deltimmarna för CPL(H) enligt båda regelverken.

Jämför man helikopterutbildning mellan Sverige och USA så har jag fått uppfattningen att i USA läser man bara det som verkligen behövs för det helikoptercertifikat man tränas för och inte speciellt mycket mer. Här finns det ingen mening med att läsa ATPL-teori förrän man verkligen har kommit så långt i karriären att man behöver den teorin. Så är det inte i Sverige där man istället bör läsa ATPL(H) direkt, trots att man troligtvis inte kommer jobba i ett tvåpilotssystem på flera år.

I övrigt så finns det en stor frihet i USA när det gäller flygandet, det är ett helt annat tänk som man inte riktigt är van vid om man tidigare flugit i Sverige.

Har du möjlighet att göra din helikopterutbildning i USA så kan jag idag utan tvekan rekommendera dig det.


Hillsboro Aviation

Hillsboro Aviation Inc. är den näst största helikopterskolan i USA, det är vid Hillsboro Aviation jag har valt att göra min time building.

Sett till antalet flygtimmar som flygs och till storleken av helikopterflottan räknas Hillsboro Aviation till USAs näst största helikopterskola. Helikopterskolan som ligger på första plats heter Bristow Academy. Mitt val av helikopterskola föll på Hillsboro Aviation av flera olika anledningar.

Hillsboro Aviation ligger i delstaten Oregon som ligger vid USAs västkust. Helikopterutbildningen sker på två olika flygplatser, dels vid flygplatsen i Hillsboro som ligger väster om Portland (folktätaste staden i Oregon) samt vid flygplatsen i Troutdale belägen öster om Portland. Landskapet runt omkring Portland är långt ifrån platt och ger goda möjligheter till en varierande helikopterutbildning.  Här finns höga berg, kust och platt mark. Den varierande miljön där man kan flyga var en bidragande faktor till att jag valde Hillsboro Aviation.

Vädret här är varierande och den senaste veckan har det knappast varit sol och vackert väder varje dag. Det har med andra ord inte gått att flyga då det har varit för dålig sikt och för låg molnbas. Detta är på sätt och vis något jag ser som positivt då man verkligen lär sig att planera efter vädret. Senaste METAR/TAF ser t.ex. ut såhär:

KHIO 062353Z 00000KT 10SM -RA OVC029 17/14 A3000 RMK AO2 RAB52 SLP159 P0000 60013 T01720139 10172 20133 58001

KHIO 062321Z 0700/0724 24004KT P6SM -SHRA SCT010 BKN015 OVC045
FM070300 24004KT P6SM VCSH BKN015 OVC025
FM070600 VRB04KT P6SM SCT015 OVC025
FM072000 29004KT P6SM SCT025

Innan jag gjorde det slutgiltiga valet av helikopterskola hade jag mycket kontakt med Hillsboro Aviation. De två kontaktpersonerna jag haft har snabbt kunnat svara på frågor om både helikopterutbildning i USA och andra frågor om boende och försäkringar i USA. Innan man tar ett beslut om att betala flera hundra tusen för helikopterutbildning vill man verkligen kunna få svar på alla frågor man har därför kändes det bra att mina kontaktpersoner verkligen hade svar på det jag undrade.

Den avgörande faktorn till att valet föll på Hillsboro Aviation var dock att jag talat med personer som tidigare utbildat sig hos Hillsboro Aviation. De jag talat med har helt enkelt varit nöjda med utbildningen. Att tala med tidigare elever för att få insikt om hur helikopterutbildningen genomförs och vilken kvalité den har är nog den viktigaste punkten i ens research inför val av helikopterskola. Det gäller självklart även för helikopterutbildning i Sverige eller vilket annat land som helst.

Hillsboro Aviation erbjuder studentboende vilket underlättar ganska mycket. Att hyra en tom lägenhet och sedan försöka köpa möbler kan troligtvis bli jobbigt. Studentboendet är helt enkelt en möblerad lägenhet som jag hyr av helikopterskolan och avståndet till flygplatsen i Troutdale där flyger ifrån ligger inom gångavstånd.

Det har varit en ganska lång väg från första kontakten med Hillsboro Aviation tills dess att ha flyttat in till deras lägenhet. Väldigt många e-mail, mycket pappersarbeten, besök på amerikanska ambassaden och till slut en lång resa över Atlanten. Väl på plats så har jag fått mycket hjälp med att komma tillrätta med både boende och flygning.


Min helikopterutbildning i USA

I ett tidigare inlägg beskrevs olika utbildningsvägar när det gäller helikopterutbildning i USA. Jag kommer själv att göra delar av min helikopterutbildning på en helikopterskola i USA.

Min utbildningsväg hittills har sett ut enligt följande:

 • 2003 - 2004 PPL(H) Teori (Flygteoriskolan)
 • 2003 - 2004 PPL(H) Praktisk utbildning (Helicopter Assistance)
 • 2009 - 2010 ATPL (H) Teori (Flygteoriskolan)

Det som jag har kvar är alltså en del praktiskt helikopterutbildning och hour building för att nå de timkrav som ställs. Som jag skrivit tidigare finns det många möjligheter till att utbilda sig och bygga timmar i t.ex. USA, ett alternativ som jag har valt.
Fördelarna jag ser med att fara till USA är först och främst prisskillnaden jämfört med Sverige. Trots att dollarn har nått upp till 8 SEK så kostar en flygtimme i R22 nämligen nästan halva priset (runt 55%) jämfört med i Sverige.

Resterande fördelar jag ser är erfarenheten av att flyga i ett annat land och att det självklart är ett roligt äventyr och ett minne för resten av livet. Dessutom skapar det möjlighet att träffa nya personer i helikopterbranschen.

Nackdelar med helikopterutbildningen i USA är att det blir en del pappersarbete, det är inte bara att sätta sig på ett flyg över och sedan söka upp en helikopterskola. Jag tog kontakt med min helikopterskola i USA cirka sex månader innan startdatumet för helikopterutbildningen. Funderar du själv på att gå en helikopterutbildning i USA rekommenderar jag dig att prata med folk som redan har gått på den helikopterskolan du är intresserad. På det sättet får du en verklig uppfattning av hur helikopterskolans utbildning ser ut och kvalitén på utbildningen. I övrigt tycker jag att fördelarna med att göra sin helikopterutbildning i USA väger tyngre än nackdelarna, men det är självklart individuellt beroende på vilken livssituation man befinner sig i.

För egen del har jag valt att även ta ett FAA CPL(H) under tiden jag gör min helikopterutbildning i USA. Detta beror på att jag ändå kommer att uppfylla alla timkraven som finns samt att den teoretiska utbildningen inte är lika omfattande som den i Europa. I och med att jag tar ett FAA CPL(H) har jag då en möjlighet att få reduktion i antalet flyglektioner som sedan krävs då jag vill flyga upp för ett JAA CPL(H). I vanliga fall skall man göra 35 timmars CPL-skolning och det är på denna praktiska skolning som man kan få reduktion. Exakt antal flygtimmar man måste skola med instruktör beror helt på vad man tidigare gjort i sin utbildning samt hur bra man flyger. Det är upp till skolchefen på helikopterskolan som bestämmer reduktionen av flygtimmar.

Helikopterskolan i USA där jag kommer fortsätta min helikopterutbildning heter Hillsboro Aviation. De har bedrivit utbildning sedan 1980 och då jag har pratat med personer som tidigare gjort sin helikopterutbildning därför kändes Hillsboro Aviation som ett bra alternativ.

Under kommande veckor kommer bilder och inlägg om hur min helikopterutbildning i USA fortskrider.

Stay tuned.


Flygdag i Västerås - RollOut 2010

Imorgon är det dags för den årliga flygdagen på Västerås flygplats, RollOut 2010. Förhoppningsvis bra väder och många helikoptrar på plats under flygdagen.

I år är ett speciellt år när det gäller svenskt flyg, det är nämligen 100-års jubileum. Därför finns det en bra anledning till att besöka RollOut 2010 i Västerås. Flygdagen börjar redan vid klockan 10.00 och håller på hela dagen fram till 18.00 då grindarna stängs.

På plats är bland annat iTell Helicopters som kommer hålla öppet hus under flygdagen för att visa upp sin verksamhet. Dessvärre kommer inte helikoptrarna från veteranflyget, HKP 5 och HKP 6, som annars brukar gästa RollOut i Västerås. Vi får dock hoppas på att Polisen kommer med sin helikopter och att vi får se någon ambulanshelikopter på plats.

Ses vi där?


Helikopterutbildning i USA

Att göra sin helikopterutbildning i USA är ett av många alternativ för att bli helikopterpilot. Du kan välja att göra hela helikopterutbildningen i USA eller kanske bara åka dit för att göra din hour building, det vill säga skaffa dig flygtimmar.

Vill du göra din helikopterutbildning i USA ska du vara medveten om att i USA tillämpas regler från Federal Aviation Administration (FAA), nämligen Federal Aviation Regulations (FAR). Här i Europa flyger vi än så länge med ett europeiskt regelverk som heter Joint Aviation Requirements (JAR) som styrs av Joint Aviation Autorities (JAA). I och med att det är skilda regelverk måste du bland annat genomföra tilläggsutbildning för att lära dig det europeiska regelverket om du gjort din helikopterutbildning i USA och vill flyga helikopter i Europa.

Vilken väg man skall gå beror helt på vilken situation man befinner sig i, både med tanke på ekonomin och den sociala biten. Fördelarna med att göra helikopterutbildning i USA är bland annat att det är ett spännande äventyr samt att man kan få ned utbildningskostnaden. Det är fortfarande billigt att flyga helikopter i USA jämfört med vad det kostar här i Sverige, grovt räknat så är priset per timme för en R22/S-300 två tredjedelar mot vad det kostar i Sverige.

Nedan listar jag tre olika alternativ för att bli helikopterpilot där hela eller delar av utbildningen genomförs i USA.

JAA CPL(H) i USA

Åk till en helikopterskola i USA som är godkända att utbilda enligt JAAs regelverk så du får ett certifikat som är giltigt i Europa. Ett bra alternativ om man har alla pengar som krävs för helikopterutbildningen samt då du kan göra all utbildning på runt ett år. I och med att du har utbildats enligt reglerna som gäller för Europa behöver du således inte göra någon tilläggsutbildning trots att du gjort din helikopterutbildning i USA.

Fördelarna med att välja denna utbildningsväg är att du från noll flygtimmar blir helt färdig kommersiell helikopterpilot på cirka ett år och att den praktiska utbildningen sker integrerat med den teoretiska biten. Dessutom så har du efter helikopterutbildningen ett europeiskt certifikat (JAA CPL(H)) så ingen tilläggsutbildning krävs när du kommer hem till Sverige igen.

Nackdelar är bland annat att du måste ha alla pengarna som utbildningen kräver samt en hel del pengar till levnadskostnader och boende. Har du familj så kan det kanske vara problem med att vara borta så länge som ett år, även om de kan hälsa på. Vill du ta med familjen och att även de ska bo i USA under din helikopterutbildning så underlättar det om du och din partner är gifta. En annan nackdel är att du inte "lär känna" helikopterbranschen hemma i Sverige (om det nu är här du vill jobba). Visst är det fördelaktigt att ha flugit i det land man ska jobba i.

Hade jag börjat från noll och haft en stor hög med pengar som täckte alla kostnader för helikopterutbildningen hade jag med stor sannolikhet satsat på att gå denna väg idag.

FAA CPL(H) i USA

Gå en helikopterutbildning i USA och ta FAA CPL(H). Det finns många helikopterskolor i USA där du kan utbilda dig enligt FAR så det finns goda möjligheter på den fronten. När du har tagit ditt FAA CPL(H) samlar du lite flygtid så att du uppfyller JAAs timkrav, därefter åker du hem och läser den teoretiska delen för det kommersiella helikoptercertifikatet, genomför några timmars praktisk flygskolning och flyger därefter upp för ett JAA-certifikat.

Fördelarna är ungefär som i alternativet innan. Det vill säga att du under en relativt kort period läser allt från noll till att bli kommersiell helikopterpilot och även här ser jag själva resan och upplevelsen som en fördel. En annan fördel är att radiotrafiken är på engelska vilket underlättar om du vill flyga i ett annat land än Sverige i framtiden. Detta alternativ ger dig större möjlighet inför valet av helikopterskola.

Den stora nackdelen är dock att du måste genomföra tilläggsutbildning om du vill flyga i ett JAA-land då det är ett FAA-certifikat du får efter helikopterutbildningen i USA. Även här måste du ha en massa pengar sparade innan du åker iväg till USA och utbildar dig och det finns inga möjligheter att jobba under helikopterutbildningen (om du inte har ett green card).

JAA PPL(H) i Sverige, FAA (CPL) i USA

En tredje variant är att först börja helikopterutbildningen i Sverige med ett JAA PPL(H) samt läsa den kommersiella helikopterteorin för att sedan bygga timmar i USA, alternativt också ta ett FAA CPL(H). När du sedan uppfyller timkraven enligt JAR åker du hem till Sverige och skolar några timmar för att sedan flyga upp för ett JAA CPL(H).

Detta är det alternativ jag själv valt då det passat mig bäst och de fördelar jag ser med denna väg är att det finns möjlighet att jobba under delar av helikopterutbildningen. Den teoretiska utbildningen för PPL(H) kan du göra under en intensivkurs några veckor alternativt läsa några helger under en längre period. Det finns således möjlighet att ha ett normalt arbete under tiden man utbildar sig. Det brukar också vara möjligt att göra den praktiska helikopterutbildningen även på helger hos de flesta helikopterskolorna här i Sverige. Detta alternativ kräver inte att man måste vara borta i ett helt år utan på drygt tre månader bör du kunna samla tillräckligt med flygtid. En fördel med att ta ett FAA CPL(H) när man ändå är där och bygger timmar är att man då kan få reduktion i timkravet som finns på den praktiska skolningen när du ska flyga upp för ett JAA CPL(H). Detta resulterar i att du får ned utbildningskostnaden vilket såklart är positivt.

Den stora nackdelen som jag ser det är fortfarande att man måste ha en stor summa pengar innan man kan fara iväg till USA och genomföra sin hour building. Däremot som jag nämnde innan så finns ju möjlighet att jobba under tiden man tar sitt PPL(H) och kan då försöka spara pengar till den kommande helikopterutbildningen i USA. Har man inte pengarna så får man räkna med att det tar några år innan man kan åka iväg till USA.

Tankar om helikopterutbildning i USA

Det går inte att säga att ett alternativ är bättre än ett annat utan det beror helt enkelt på vilken situation man själv befinner sig i. Som vanligt är den ekonomiska biten oftast det största hindret vilket är tråkigt. Vad det än är och helikoptrar är inblandade blir priset alltid otroligt högt, ett pris man måste betala om man vill syssla med helikoptrar.

Att tänka på när du börjar leta information om helikopterutbildning i USA är att det tillkommer en hel del avgifter till både helikopterskola och stat. Du ska betala avgift för ansökan om visum, besök på den amerikanska ambassaden, registreringsavgift till helikopterskolan och så vidare. Dessutom bör du räkna med att helikopterskolan kan ta betalt för hyra av head set, fuel surcharge och pre-flight briefing som inte ingår i deras timpris för själva helikopterhyran.

Även om den totala kostnaden för utbildningen och omkostnader för att åka till USA blir samma som att genomföra hela helikopterutbildningen i Sverige hade jag ändå valt att åka till USA av den enkla anledningen att det är det riktigt äventyr!

Planerar du på att göra din helikopterutbildning i USA eller kanske redan har gjort den, lämna gärna en kommentar med hur din utbildningsväg kommer se/sett ut.


Helicopter Assistance

Helicopter Assistance är ett helikopterföretag som har funnits väldigt länge, jag flög själv helikopter för första gången hos dem 1993. Flera år senare gjorde jag den praktiska helikopterutbildningen för PPL(H) hos Helicopter Assistance.

Helicopter Assistance har sin verksamhet vid Bromma flygplats som ligger i Stockholm. Deras huvudverksamhet är praktisk helikopterutbildning, men tidigare har de även genomfört taxi-, foto- och specialflygningar med helikopter. De helikoptertyper som används till helikopterutbildningen är Robinson R22 och Robinson R44, två helikoptertyper som är mycket vanliga inom flygutbildning på helikoptrar. Den teoretiska utbildningen för PPL(H) kan du göra hos närmaste lokala flygklubb som har teoriutbildning och sedan komplettera med de helikopterspecifika delarna hos Helicopter Assistance. En fördel med att gå den vägen är att kurserna på flygklubbarna ofta genomförs löpande vilket skapar viss flexibilitet. Ett annat alternativ är Flygteoriskolan, dock så har de bara kursstarter några gånger per år.

Helicopter Assistance jobbar idag fyra stycken instruktörer. En av instruktörerna, Patrik, som jag har haft mest kontakt med har jobbat på Helicopter Assistance sedan 1991 och har stor erfarenhet från helikopterutbildning. Jag gjorde bland annat delar av min helikopterutbildning med Patrik som även är en godkänd PC-kontrollant.

Jag flög som sagt första gången 1993 hos Helicopter Assistance men helikopterföretaget har haft sin skolverksamhet långt innan dess. I drygt 25 år har Helicopter Assistance haft skolverksamhet och under dessa 25 år har hundratals helikopterpiloter utexaminerats.

Nedan följer några bilder som jag tog vid mitt senaste besök hos Helicopter Assistance.

Hus/kontor där den teoretiska helikopterutbildningen genomförs.

"Gula Hangaren" där Helicopter Assistance har sina helikoptrar.

Pre-flight inspection, Mikael dränerar bränsletankarna och kolla olja.

Kontroll av rotorhuvudet och länkar.

... och så behövs lite drivmedel, i detta fall 100LL.

Även R44:an förbereddes inför flygning.

Dags att hovra upp.

Patrik och Mikael hovrar ut mot heliporten.

Dags att ropa upp tornet för få hovra ut mot bana 30 och starta.

When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.
- Leonardo da Vinci

Är du också sugen på att börja flyga helikopter? Nu kommer snart sommaren och då är det verkligen inte fel att kunna ta en helikopter och bara flyga iväg! Har du aldrig flugit helikopter tycker jag verkligen du ska prova det, du kommer garanterat tycka att det är en oförglömlig upplevelse. Tar du en provlektion hos t.ex. Helicopter Assistance så kan du dessutom tillgodoräkna dig flygtiden om du ska fortsätta med ett PPL(H).

Slå en signal till Helicopter Assistance08 - 98 70 00 för mer information.