NH90 – NHIndustries

NH90 är helikoptern som blev ett resultat av ett gemensamt arbete mellan flera olika länder. Behovet av en ny helikopter som kunde möta de militära krav som dagens konflikter ställer  fanns hos flera NATO-länder. Utifrån det startades NH90-programmet.