RollOut 2008

Bilder från RollOut 2008 vid Västerås flygplats. Nedan finns bilder på de helikoptrar som fanns på plats.