Flygteori för helikopterpiloter

Flygteorin som krävs för att jobba som kommersiell helikopterpilot är ganska omfattande. Är du intresserad av att veta mer exakt vilka mål om skall uppnås du titta i Learning Objectives.

Den teoretiska utbildningen för ATPL(H) VFR omfattar 13 ämnen:

 • Air Law (Bestämmelser)
 • Aircraft General Knowledge (Luftfarttyg generellt)
 • Aircraft General Knowledge Instrumentation (Instrumentering)
 • Mass & Balance (Vikt och balans)
 • Flight Planning & Flight Monitoring (Färdplanering)
 • Performance Helicopter (Prestanda)
 • Human Performance (Flygmedicin)
 • Meteorology (Meteorologi)
 • General Navigation (Generell Navigation)
 • Radio Navigation (Radionavigation)
 • Operational Procedures (Flygoperativa procedurer)
 • Principles of Flight Helicopter (Flygningens grundprinciper för Helikopter)
 • Communications (Radiokommunikation)

Vad som skall behandlas i varje ämne är fastställt i en kursplan (Syllabus) och till varje punkt i kursplanen finner man Learning Objectives som ger mer detaljerad information om vad man skall kunna. Det samma gäller för PPL(H) som nyligen fått nya måldokument. Tyvärr är dessa måldokument bristfälliga när det gäller privatflygarcertifikat för helikopter i vissa ämnen.

Ser man till ämnet Aircraft General Knowledge och dess kursplan med tillhörande Learning Objectives finns det många punkter som varken litteraturen från Oxford eller Bristol tar upp. Detta beror på att litteraturen inte alls är anpassad för blivande helikopterpiloter utan fokus ligger enbart på flygplan. För att täcka de bitar i kursplanen som inte Oxfords och Bristols litteratur tar upp används ofta Jeppesens bok Helicopter Maintenance samt Phil Crouchers bok Professional Helicopter Pilot Studies. Detta är två bra böcker men det finns fortfarande en del punkter de inte nämner för att täcka behovet enligt kursplanen.

Det är riktigt svårt att hitta information och fakta om vissa punkter i kursplanen, därför kommer jag publicera den här på Helikopterpiloten under den nya kategorin "Flygteori". Fokus kommer först och främst vara på ämnet Aircraft General Knowledge men visionen är att även utöka med de andra ämnena.


FAA Medical i Sverige

Ska du fara över till USA för time building eller ta ett helikoptercertifikat? Då kanske du är intresserad av att göra din FAA Medical i Sverige innan du åker till USA.

Precis som i Sverige skall man göra en medicinsk undersökning för att få flyga i USA. I Sverige gör man en undersökning för ett JAA Medical Class 1 eller 2 medan i USA för FAA Medical Class 1, 2 eller 3. Skillnaden är alltså att man i USA har tre olika nivåer av medicinska certifikat och att de utfärdas enligt Federal Aviation Regulations (FAR).

Skall du bara flyga privat som helikopterpilot räcker det med ett FAA Medical Class 3. Skall du däremot flyga som kommersiell  helikopterpilot i USA skall du minst ha ett FAA Medical Class 2.

Fördelarna jag såg med att göra undersökningen för ett FAA Medical innan min resa till USA var att jag hade det utfärdat redan och kunde börja flyga direkt. Nackdelen är att det kostar dubbelt så mycket att göra undersökningen i Sverige.

I dagsläget finns det tre stycken flygläkare i Sverige som kan utfärda ett FAA Medical, du finner dessa genom att göra en sökning här: AME Listing


Hyra helikopter

När du har ditt helikoptercertifikat vill du säkert hyra helikopter ibland för att flyga med vänner och bekanta. Hyra helikopter gör du nog lättast hos helikopterskolan du utbildat dig vid.

Äger du inte en egen helikopter har man inget annat val än att hyra helikopter när man vill ut och flyga. Få har råd med att köpa en egen helikopter för att enbart nöjesflyga och det passar därför bättre att hyra en helikopter vid de tillfällena. Vanligtvis hyr man helikopter av helikopterskolan där man gått sin utbildning men det finns ingen regel som säger att du inte får flyga en helikopter som ägs av ett annat företag. Väljer du att hyra en helikopter av en helikopterskola du inte flugit hos tidigare vill de säkerligen att man gör någon form av kontrollflygning med en instruktör för att se att du kan flyga, även om du har giltigt helikoptercertifikat och type rating.

Kostnaden för att hyra en helikopter när du tagit ditt helikoptercertifikat är lägre än vad du betalat då du tidigare flugit med instruktör. Med ett helikoptercertifikat behöver du inte någon instruktör i sätet bredvid dig som kostar pengar. Prisskillnaden med eller utan helikopterinstruktör varierar mellan de olika helikopterskolorna samt beroende på vilken helikoptertyp man vill flyga.

Trots att det är billigare att hyra helikopter utan instruktör är det fortfarande relativt dyrt. Däremot kan du som innehavare av helikoptercertifikat ta med dig vänner och bekanta på flygturen och ni kan alla dela på kostnaden. Siktar du på att ta ett kommersiellt helikoptercertifikat (CPL-H) är det alltså smart att flyga med många vänner och släktingar efter att man tagit sitt privata helikoptercertifikat om de vill dela på kostnaden för hyran av helikopter. På så sätt blir kostnaden för din time building lite lägre.

Hur många helikopterföretag har Du hyrt helikopter av?


Helikopterpilot for Dummies

Helikopterpilot for Dummies, snabbguiden till dig som vill bli helikopterpilot. Privat helikoptercertifikat eller kommersiellt helikoptercertifikat, följ bara guiden.

Privat helikoptercertifikat

 1. Genomför en medicinsk undersökning för ett Medical Class 2.
  Pris: 2000-3000 Kr.
 2. Betala avgift för utfärdande av Medical Class 2.
  Pris: 710 kr
 3. Ansök om ett elevtillstånd hos Transportstyrelsen.
  Pris: 3540 kr (giltigt fem år)
 4. Läs en teoretisk helikopterutbildning.
  Pris: 15000-20000 kr
 5. Genomför teoretisk examination.
  Pris: ≈ 6000 kr
 6. Genomför Radiotelefoniprov
  Pris: 1170 kr
 7. Genomför praktisk helikopterutbildning (45h)
  Pris: 150 000 - 250 000 kr
 8. Gör praktiskt flygprov
  Pris:  5140 kr
 9. Betala avgift för utfärdande av privat helikoptercertifikat
  Pris: 3910 kr (giltigt fem år)

Kommersiellt helikoptercertifikat

 1. Ta ett privat helikoptercertifikat enligt ovan.
 2. Genomför medicinsk undersökning för ett Medical Class 1
  Pris: 6000 - 8000 kr
 3. Betala avgift för utfärdande av Medical Class 1
  Pris: 1440 kr
 4. Hour/Time building (110 h)
  Pris: 350 000 - 550 000 kr
 5. Genomför teoretisk utbildning ATPL(H) VFR
  Pris: 58 000 - 69 000 kr
 6. Gör den teoretiska examinationen
  Pris: 15 247 kr
 7. Genomförs praktisk helikopterutbildning (30 h)
  Pris: 150 000 - 250 000 kr
 8. Genomför praktiskt flygprov
  Pris: 5140 kr
 9. Betala avgift för utfärdande av kommersiellt helikoptercertifikat
  Pris: 3370 kr (giltigt ett år)

PPL helikopter på distans

Det finns numera en möjlighet att läsa PPL helikopter på distans. iTell Helicopters börjar i januari en teoretisk utbildning för PPL(H) på distans. Priset, 20 000 Kr.

Den teoretiska helikopterutbildningen sträcker sig över fem månader där fyra helger är obligatoriska för repetition och introduktion av nya ämnen. Precis som vanligt när det gäller PPL(H) är det nio olika ämnen som skall läsas och tanken är att tre ämnen läses parallellt under distansutbildningen.

För att genomföra helikopterutbildningen på distans används Oxfords interaktiva utbildningsmaterial för PPL i kombination med ett eget kompendium. Uppstår frågor under utbildningen finns möjlighet att starta diskussioner i ett webbaserat distansutbildningssystem.

Jag har själv använt Oxfords interaktiva utbildningsmaterial både på PPL-nivå och ATPL-nivå och nackdelen med dessa är att det är stor fokus på flygplan. Därför är det ett måste med ett kompendium som förklara och kommer med tillägg relevanta för blivande helikopterpiloter.

Mer om helikopterutbildningen på distans: iTell Helicopters


Eurocopter X3 - Milstolpe 1

För en tid sedan presenterade Eurocopter en ny hybridhelikopter med namnet Eurocopter X3. Under första utvecklingsfasen var ett av målen med  koncepthelikoptern att nå en fart på 180 knop. Detta mål är nu uppnått.

I steg två av utvecklingen av Eurocopter X3 siktar de på att nå en hastighet på 220 knop. Jämför man Eurocopter X3 med Sikorsky X2 så ligger Sikorsky längre fram i sin utveckling. I början av hösten i år nådde Sikorsky nämligen en av sina milstolpar som var en hastighet 250 knop.

Eurocopter X3 är utseendemässigt en Eurocopter Dauphin med två turbopropmotorer riktade framåt.


Källa: Eurocopter


Nordic Rotors

Nordic Rotors är en hemsida som alla helikopterintresserade bör känna till. Hos Nordic Rotors finner du många bilder på svenska helikoptrar samt information om olika helikopterföretag som opererar i Sverige.

När man besökte Nordic Rotors tidigare i år möttes man av ett meddelande som sa att hemsidan var under ombyggnad och att nylansering skulle ske i början av 2010. Det blev en lång väntan... men nya Nordic Rotors är nu äntligen färdig! Det var dock värt att vänta för resultatet är mycket bra.

Det jag gillar med nya Nordic Rotors är att den till stor del är Wiki-baserad, det vill säga att du som besökare har möjlighet att redigera innehållet på hemsidan. Detta gör att informationen hela tiden kan hållas uppdaterad och felaktigheter kan korrigeras likt Wikipedia.

Nog snackat, bra jobbat Rickard Gillberg och Mattias Axelsson som ligger bakom den nya versionen.

Besök Nordic Rotorshttp://www.nordicrotors.com/ och spana in alla helikopterbilder!


Viktigt vid val av helikopterskola

Kostnaden för helikopterutbildningen har relativt stor betydelse inför valet av helikopterskola. Ännu viktigare är det med bemötandet från helikopterskolan och erfarenheten hos instruktörerna enligt svaren i undersökningen.

Då var det dags att publicera svaren på frågorna ni läsare har svarat på. Nästan 200 personer har svarat på frågorna och de flesta som svarat är naturligtvis personer som idag söker information om helikopterutbildning, men även personer som redan idag har helikoptercertifikat har svarat på frågorna.

Staplarna visar antal personer medan cirkeldiagrammen visar resultaten i procent.

Vilket alternativ passar bäst in på dig?

Hur viktigt är det att helikopterskolan opererar nära din hemort?

Vilken betydelse har ett  lågt pris per flygtimme inför valet av helikopterskola?

Vilken betydelse har helikoptertyperna som skolan opererar med?

Vilken betydelse har utbildningslokalerna vid val av helikopterskola?

Betydelsen av ett professionellt och trevligt bemötande av personalen på helikopterskolan?

Vilken betydelse har erfarenhet från branschen hos instruktörerna på helikopterskolan?

Vilken betydelse har möjligheten att läsa den teoretiska utbildningen på distans?

Vilken betydelse har ett bra rykte om helikopterskolan inför ditt val?

Det jag fann lite intressant var att många är intresserade av att flyg både kolvmotor- och turbinhelikoptrar. Det är förvisso kanske inte så konstigt då det idag går att flyga en turbinhelikopter för i stort sett samma kostnad som en Robinson R44.

Motorn på helikoptern du flyger/ska flyga under helikopterutbildningen är:

Efter frågorna fanns möjligheten att fritt beskriva om det var något som var avgörande inför valet av helikopterskola. Det ser ut som att priset spelar en stor roll inför valet av helikopterskola. Även möjligheten till studiestöd via CSN har varit en avgörande punk för vissa.

Den ekonomiska biten är det största hindret för för de flesta som vill utbilda sig till helikopterpilot. Priserna i Sverige har den senaste tiden förvisso pressats ner på grund av ökad konkurrens men det är fortfarande såpass dyrt att få har möjligheten att utbilda sig till helikopterpilot.

Den skola som kommer med bra finansieringslösning tillsammans med någon bank kommer säkerligen lyckas med att få många elever.


Ditt val av helikopterskola

Vilken helikopterskola man ska genomföra sin helikopterutbildning vid är inte lätt. Det handlar om mycket pengar och man vill självklart få en så bra utbildning som möjligt för dessa pengar.

Vad som anses viktigt inför valet av helikopterskola varierar beroende på vem man frågar då alla värdesätter olika saker. För vissa är den viktigaste faktorn att helikopterskolan opererar i närheten av ens hemort medan andra är villiga att flytta till den ort helikopterskolan befinner sig vid.

För att få en generell uppfattning om vad som är av stor betydelse inför valet av helikopterskola har jag satt ihop några frågor som ni besökare gärna får besvara. Det är 11 frågor och bör inte ta mer än ett par minuter att svara på. Resultatet av undersökning publiceras så alla kan ta del av informationen.

Klicka här för att komma till undersökningen.