Skillnadsutbildning

En helikoptertyp kan bestå av flera olika varianter. När du går en type rating kurs får du behörighet att flyga helikoptertypen och den variant du tränat och flyger upp i. 

Vissa helikoptertyper har inga varianter medan andra har ett flertal. Skillnaderna mellan varianterna är ofta små men ändå så pass olika att viss utbildning krävs innan man är behörig att flyga en annan variant av en helikoptertyp. Tidigare fanns krav att skillnadsutbildningen skulle genomföras hos ett ATO, vilket kan vara att föredra, men kan idag genomföras utan skoltillstånd med behörig instruktör. Skillnadsutbildningen ska omfatta både praktisk flygning och teori som ska täcka in alla väsentliga skillnader mot den variant man tidigare flugit. Normalt gör du en skillnadsutbildning på cirka en timmes praktisk flygträning.

Olika varianter

För att ta reda på hur helikoptertyperna är uppdelade får man titta i EASA lista över type ratings, alltså typbehörigheter.

EASA Type Rating & License Endorsement List – Helicopters 28 April 2016
I dokumentet ser man i kolumnen "Differences" om skillnadsutbildning krävs mellan olika varianter av en helikoptertyp (License endorsment).

Som exempel kan vi ta Lincense Endorsment "HU369 / MD500N / 600N". Låt säga att du gör en typutbildning på HU369, också känd som MD500, då kommer du efter godkänd uppflygning få "HU369 / MD500N / 600N" inskrivet i ditt certifikat över behörigheter. Det ser alltså ut som att du utöver HU369 även får flyga både MD500N samt MD600N, dock är så inte fallet. För att få flyga MD500N / MD520N och 600N krävs det skillnadsutbildning. Det är sträcket i kolumnen "Helicopter Model / Name" som avdelar varianterna som avgör om skillnadsutbildningen krävs inom samma License Endorsment.

Frågor kring skillnadsutbildning får gärna ställas nedan under kommentarer. 


Type Rating AS350

Type Rating kurs på Airbus Helicopters AS350 Écureuil (Squirrel) kan du genomföra hos helikopterskolorna HeliAir Sweden, Proflight Nordic och Northern Helicopters.

Idag opererar HeliAir Sweden med tre stycken AS350 som de själva äger. Proflight Nordic kör typutbildningen med samarbetspartnern Kallaxflyg som genomför skolning i Piteå. Northern Helicopters har också tillstånd att köra kursen och lånar in helikopter efter behov.

Ska du gå en Type Rating utbildning på AS350 ska du också tänka på vilken variant av typen du är intresserad av. AS350 serien består av AS 350 B, D, B1, B2, BA, BB, B3 och B3e. Det är alltså olika varianter av typen AS350. Du kan göra typutbildningen på valfri variant men för att sedan gå över till en annan variant kan en skillnadsutbildning krävas.

Grupperingen är enligt nedan och det krävs alltså skillnadsutbildning mellan grupperingarna av varianterna.

 • AS 350 (B, D, B1, B2, BA, BB) – Ecureuil
 • AS 350 B3) – Ecureuil
 • AS 350 B3 Arriel 2B1) – Ecureuil
 • AS 350 B3e) – Ecureuil
 • EC 130 B4 – Ecureuil EC 130 T2 – Ecureuil 

Notera att även EC130 ligger inom samma Type Rating, med andra ord räcker det med skillnadsutbildning för att gå mellan AS350 och EC130.

Precis som vanligt omfattar typutbildningen både teori, teknisk kurs och praktisk flygträning. För en första turbin Type Rating krävs minst fem timmars flygträning medan om det är en ytterligare kan kurstiden reduceras ner till två timmar. Det är upp till helikopterskolan att bedömma hur mycket flygträning som krävs för att eleven skall komma upp till rätt standard.


Type Rating EC120B

Type Rating EC120 / EC120B

En Type Rating / typutbildning på Airbus Helicopters (tidigare Eurocopter) EC120B Colibri kan du genomföra på de flesta helikopterskolor i Sverige. 

EC120B är en mycket vanligt förekommande helikoptertyp hos operatörer i Sverige och är således en type rating som är bra att ha om du söker jobb. Har du en type rating på en annan turbinmotordriven helikopter kan du få kurstiden för typutbildningen reducerad ner till två timmar flygtimmar. Är det din första turbin rating behöver du dock flyga minst fem timmar.

Utöver den praktiska helikopterutbildningen skall en teknisk kurs genomföras på den aktuella typen, i detta fall EC120B. Denna del tar oftast en hel dag och leds av en behörig helikoptertekniker.

I dagsläget har följande helikopterskolor (ATO) med bas i Sverige tillstånd att bedriva utbildning på EC120B:

 • HeliAir Sweden AB
 • Svensk Pilotutbildning AB
 • Proflight Nordic AB

Priset för en type rating på EC120B varierar och börjar från cirka 6900 SEK per timme.

Vad betalade du per timme under din type rating utbildning på EC120B?


EASA Part FCL

Part FCL

EASA Part FCL är den del i regelverket som reglerar certifiering av piloter. FCL står för Flight Crew Licensing. 

Part FCL är en bilaga till EU-kommissionens förordning nummer 1178/2011.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

I förordningen fastställs bestämmelserna angående bland annat olika behörigheter för flygcertifikat, villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla cer­tifikat, rättigheter och skyldigheter för innehavare av flygcer­tifikat.


EASA - European Aviation Safety Agency

EASA

EASA är förkortningen för European Aviation Safety Agency, på svenska, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Sedan ett par år tillbaka är det EASAs regelverk vi följer när det gäller luftfart och flygutbildning.

EASA etablerades 2002 och har över 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Köln men har även kontor i Bryssel. EASA har 32 medlemsstater med gemensamt regelverk.

Följande punkter är uppgifter för EASA:

 • Ensure the highest common level of safety protection for EU citizens
 • Ensure the highest common level of environmental protection
 • Single regulatory and certification process among Member States
 • Facilitate the internal aviation single market & create a level playing field
 • Work with other international aviation organisations & regulators

Type Rating EC120B

Typutbildning EC120B

Nu kan du göra din Type Rating på EC120B hos HeliAir Sweden AB. Denna veckan har helikopterskolan erhållit tillstånd för att bedriva typutbildning på EC120B.

Senaste månaden har HeliAir Sweden införskaffat två stycken Eurocopter EC120B, detta är ett steg mot en yngre flotta. Då skolan nu också fått tillstånd från myndigheten att bedriva utbildning på typen kan du nu börja flyga EC120B i Västerås.

En typutbildning omfattar minst fem timmars praktisk flygutbildning och teori i form av teknisk kurs, prestandaberäkningar samt vikt- och balansberäkningar. Har du sedan tidigare redan en typutbildning på en enmotordriven turbinhelikopter kan den praktiska delen reduceras till minst två timmars flygning. Denna bedömning görs av helikopterskolans skolchef.

Vad som ingår mer i detalj i en typutbildning styrs utav regelverket Part FCL samt dess AMC och GM. Till grund ligger även EASAs OSD FC. Nedan följer ett utdrag från kursplanen för Type Rating på EC120B från Airbus Helicopters / Eurocopter.

Teoretisk utbildning

 1. Helicopter structure, transmissions, rotors and equipment, normal and abnormal operation of the systems
 2. Limitations
 3. Performance, flight planning and monitoring
 4. Load and balance, servicing on ground, implementation
 5. Emergency procedures
 6. Special requirements for extension of type rating for instrument approaches at a decision height less than 200ft
 7. Special requirements for helicopters fitted with electronic flight instrument systems (EFIS) (if applicable)
 8. Optional equipment

Praktisk flygutbildning

 1. Normal & emergency procedures
 2. Systems & emergency procedures
 3. Various landings
 4. Familiarization

Lämna gärna en kommentar om du har några funderingar kring typutbildningar på Eurocopter EC120B.


Brandbekämpning med helikopter

Brandbekämpning med helikopter är ett otroligt effektivt sätt att bekämpa bränder i svårtillgänglig terräng. Ring om helikopter behövs.

Sedan Sala-branden 2014 har man insett att vattenbombning från helikopter och flygplan har en nyckelroll i arbetet med att bekämpa skogsbränder. Det gäller att snabbt kunna ta beslutet att kalla in helikoptrar för att assistera med släckningsarbetet. Under sommarhalvåret då det är stort brandrisk har de flesta helikopteroperatörer en upprättad beredskap i händelse av en brand, därför kan man ofta få en helikopter till insatsområdet med mycket kort varsel.

Under helikoptern hänger en så kallad balja, ofta av märket Bambi-Bucket. Hur mycket vatten man kan lyfta beror på helikoptertyp men det ligger i spannet 500 liter till 1700 liter för de civila helikoptrarna i Sverige.

Utöver vattenbegjutning är helikoptern en viktigt resurs om material och utrustning skall flygas ut till olika områden under en insats.

Ta ett snabbt beslut, ring in helikoptrarna i tid för att få läget under kontroll.

Mer information om skogsbränder hos MSB.


Ge en helikopter i present

Innan du bestämmer dig för att påbörja en helikopterutbildning rekommenderar jag att man genomför en provlektion eller tar en helikoptertur. Är det någon du känner som vill flyga helikopter så är det lätt att köpa upplevelsen som en present.

Syftet med att prova på att flyga helikopter är att se om man klara av miljön och att få en uppfattning om vad helikopterflygning innebär. Det har dock aldrig hänt mig att en elev eller passagerare inte tyckt att en helikoptertur har varit fantastisk på alla sätt.

Upplevelse.com säljer provflygningar från Stockholm/Bromma direkt på nätet.

En provflygning genomförs med en flyglärare som går igenom grunderna med helikopterflygning för att sedan låta dig som elev prova på att själv manövrera helikoptern. De flesta klarar av att flyga rakt fram på höjd utan allt för stora avvikelser, men det är inte förrän du får prova på att hovra du kommer inse utmaningen på riktigt. Lektionen omfattar i detta fall cirka 40 minuters teori och 20 minuter i luften.

Är du istället ute efter att se Stockholm från ovan finns det även möjlighet till både privata helikopterturer eller gemensamma helikopterturer med andra kunder hos Upplevelse.com. I båda fallen är turerna cirka 20 minuter och du kommer kunna se hela Stockholm under helikopterturen.

Oavsett vilken helikopterupplevelse du väljer att genomföra kommer du skapa ett minne du aldrig kommer att glömma.

Fler presenttips hittar ni här.


Öppet hus hos Northern Helicopters

Till helgen den 16 mars håller Northern Helicopters i Jönköping öppet hus, passa på och besök skolan för att få svar på dina frågor om helikopterutbildning.

När man börjar forska om vad som krävs för att ta ett helikoptercertifikat dyker en mängd frågor upp. Det är inte helt lätt att få svar på allt utan man måste oftast prata med någon på en helikopterskola. Ta tillfället i akt och besök Northern Helicopters i Jönköping lördagen den 16:e mars för att diskutera din helikopterutbildning och vad som krävs för att ta ett helikoptercertifkat.

För mer information, besök Northern Helicopters.