En helikoptertyp kan bestå av flera olika varianter. När du går en type rating kurs får du behörighet att flyga helikoptertypen och den variant du tränat och flyger upp i. 

Vissa helikoptertyper har inga varianter medan andra har ett flertal. Skillnaderna mellan varianterna är ofta små men ändå så pass olika att viss utbildning krävs innan man är behörig att flyga en annan variant av en helikoptertyp. Tidigare fanns krav att skillnadsutbildningen skulle genomföras hos ett ATO, vilket kan vara att föredra, men kan idag genomföras utan skoltillstånd med behörig instruktör. Skillnadsutbildningen ska omfatta både praktisk flygning och teori som ska täcka in alla väsentliga skillnader mot den variant man tidigare flugit. Normalt gör du en skillnadsutbildning på cirka en timmes praktisk flygträning.

Olika varianter

För att ta reda på hur helikoptertyperna är uppdelade får man titta i EASA lista över type ratings, alltså typbehörigheter.

EASA Type Rating & License Endorsement List – Helicopters 28 April 2016
I dokumentet ser man i kolumnen ”Differences” om skillnadsutbildning krävs mellan olika varianter av en helikoptertyp (License endorsment).

Som exempel kan vi ta Lincense Endorsment ”HU369 / MD500N / 600N”. Låt säga att du gör en typutbildning på HU369, också känd som MD500, då kommer du efter godkänd uppflygning få ”HU369 / MD500N / 600N” inskrivet i ditt certifikat över behörigheter. Det ser alltså ut som att du utöver HU369 även får flyga både MD500N samt MD600N, dock är så inte fallet. För att få flyga MD500N / MD520N och 600N krävs det skillnadsutbildning. Det är sträcket i kolumnen ”Helicopter Model / Name” som avdelar varianterna som avgör om skillnadsutbildningen krävs inom samma License Endorsment.

Frågor kring skillnadsutbildning får gärna ställas nedan under kommentarer.