Brandbekämpning med helikopter är ett otroligt effektivt sätt att bekämpa bränder i svårtillgänglig terräng. Ring om helikopter behövs.

Sedan Sala-branden 2014 har man insett att vattenbombning från helikopter och flygplan har en nyckelroll i arbetet med att bekämpa skogsbränder. Det gäller att snabbt kunna ta beslutet att kalla in helikoptrar för att assistera med släckningsarbetet. Under sommarhalvåret då det är stort brandrisk har de flesta helikopteroperatörer en upprättad beredskap i händelse av en brand, därför kan man ofta få en helikopter till insatsområdet med mycket kort varsel.

Under helikoptern hänger en så kallad balja, ofta av märket Bambi-Bucket. Hur mycket vatten man kan lyfta beror på helikoptertyp men det ligger i spannet 500 liter till 1700 liter för de civila helikoptrarna i Sverige.

Utöver vattenbegjutning är helikoptern en viktigt resurs om material och utrustning skall flygas ut till olika områden under en insats.

Ta ett snabbt beslut, ring in helikoptrarna i tid för att få läget under kontroll.

Mer information om skogsbränder hos MSB.