I januari 2012 kommer det finnas möjlighet att gå integrerad helikopterutbildning här i Sverige. En integrerad helikopterutbildning innebär att man går från nybörjare till kommersiell helikopterpilot där teori och praktik kombineras på ett bra sätt.

Den integrerade helikopterutbildningen lämpar sig bra till den som redan från början vet att målet är att kunna jobba som helikopterpilot. Du behöver inte någon tidigare flygerfarenhet utan går från total nybörjare till innehavare av ett CPL(H). Då utbildningen varvar teori och praktik ökar färdigheten snabbare än i de fall där teori och praktik inte genomförs samtidigt.

Det certifikat man erhåller efter utbildningen är ett CPL(H), men under utbildningen läser man teorin för ATPL(H) VFR vilket är fördelaktigt om man någon gång i framtiden vill jobba i tvåpilotssystem.

Studierna är på heltid och utbildningstiden för den integrerade kursen är ett år. Under detta år läser man ett flertal teoretiska ämnen såsom aerodynamik, meteorologi, luftfartyg generellt med fler. Den praktiska utbildningen består av 135 flygtimmar där 100 timmar genomförs med instruktör och resterande 35 timmar som befälhavare.

Tidigare har man fått söka sig utomlands för att kunna genomföra en integrerad helikopterutbildning men till januari 2012 kommer Northern Helicopters starta med denna typ av helikopterutbildning. För tillfället är priset för kursen bara 495 000 kr.

Mer information finner du på Northern Helicopters hemsida: CPL(H) Integrated Course

Privacy Preference Center