Flygteorin som krävs för att jobba som kommersiell helikopterpilot är ganska omfattande. Är du intresserad av att veta mer exakt vilka mål om skall uppnås du titta i Learning Objectives.

Den teoretiska utbildningen för ATPL(H) VFR omfattar 13 ämnen:

 • Air Law (Bestämmelser)
 • Aircraft General Knowledge (Luftfarttyg generellt)
 • Aircraft General Knowledge Instrumentation (Instrumentering)
 • Mass & Balance (Vikt och balans)
 • Flight Planning & Flight Monitoring (Färdplanering)
 • Performance Helicopter (Prestanda)
 • Human Performance (Flygmedicin)
 • Meteorology (Meteorologi)
 • General Navigation (Generell Navigation)
 • Radio Navigation (Radionavigation)
 • Operational Procedures (Flygoperativa procedurer)
 • Principles of Flight Helicopter (Flygningens grundprinciper för Helikopter)
 • Communications (Radiokommunikation)

Vad som skall behandlas i varje ämne är fastställt i en kursplan (Syllabus) och till varje punkt i kursplanen finner man Learning Objectives som ger mer detaljerad information om vad man skall kunna. Det samma gäller för PPL(H) som nyligen fått nya måldokument. Tyvärr är dessa måldokument bristfälliga när det gäller privatflygarcertifikat för helikopter i vissa ämnen.

Ser man till ämnet Aircraft General Knowledge och dess kursplan med tillhörande Learning Objectives finns det många punkter som varken litteraturen från Oxford eller Bristol tar upp. Detta beror på att litteraturen inte alls är anpassad för blivande helikopterpiloter utan fokus ligger enbart på flygplan. För att täcka de bitar i kursplanen som inte Oxfords och Bristols litteratur tar upp används ofta Jeppesens bok Helicopter Maintenance samt Phil Crouchers bok Professional Helicopter Pilot Studies. Detta är två bra böcker men det finns fortfarande en del punkter de inte nämner för att täcka behovet enligt kursplanen.

Det är riktigt svårt att hitta information och fakta om vissa punkter i kursplanen, därför kommer jag publicera den här på Helikopterpiloten under den nya kategorin ”Flygteori”. Fokus kommer först och främst vara på ämnet Aircraft General Knowledge men visionen är att även utöka med de andra ämnena.

Privacy Preference Center