Helikopterpilot for Dummies, snabbguiden till dig som vill bli helikopterpilot. Privat helikoptercertifikat eller kommersiellt helikoptercertifikat, följ bara guiden.

Privat helikoptercertifikat

 1. Genomför en medicinsk undersökning för ett Medical Class 2.
  Pris: 2000-3000 Kr.
 2. Betala avgift för utfärdande av Medical Class 2.
  Pris: 710 kr
 3. Ansök om ett elevtillstånd hos Transportstyrelsen.
  Pris: 3540 kr (giltigt fem år)
 4. Läs en teoretisk helikopterutbildning.
  Pris: 15000-20000 kr
 5. Genomför teoretisk examination.
  Pris: ≈ 6000 kr
 6. Genomför Radiotelefoniprov
  Pris: 1170 kr
 7. Genomför praktisk helikopterutbildning (45h)
  Pris: 150 000 – 250 000 kr
 8. Gör praktiskt flygprov
  Pris:  5140 kr
 9. Betala avgift för utfärdande av privat helikoptercertifikat
  Pris: 3910 kr (giltigt fem år)

Kommersiellt helikoptercertifikat

 1. Ta ett privat helikoptercertifikat enligt ovan.
 2. Genomför medicinsk undersökning för ett Medical Class 1
  Pris: 6000 – 8000 kr
 3. Betala avgift för utfärdande av Medical Class 1
  Pris: 1440 kr
 4. Hour/Time building (110 h)
  Pris: 350 000 – 550 000 kr
 5. Genomför teoretisk utbildning ATPL(H) VFR
  Pris: 58 000 – 69 000 kr
 6. Gör den teoretiska examinationen
  Pris: 15 247 kr
 7. Genomförs praktisk helikopterutbildning (30 h)
  Pris: 150 000 – 250 000 kr
 8. Genomför praktiskt flygprov
  Pris: 5140 kr
 9. Betala avgift för utfärdande av kommersiellt helikoptercertifikat
  Pris: 3370 kr (giltigt ett år)

Privacy Preference Center