Kostnaden för helikopterutbildningen har relativt stor betydelse inför valet av helikopterskola. Ännu viktigare är det med bemötandet från helikopterskolan och erfarenheten hos instruktörerna enligt svaren i undersökningen.

Då var det dags att publicera svaren på frågorna ni läsare har svarat på. Nästan 200 personer har svarat på frågorna och de flesta som svarat är naturligtvis personer som idag söker information om helikopterutbildning, men även personer som redan idag har helikoptercertifikat har svarat på frågorna.

Staplarna visar antal personer medan cirkeldiagrammen visar resultaten i procent.

Vilket alternativ passar bäst in på dig?

Hur viktigt är det att helikopterskolan opererar nära din hemort?

Vilken betydelse har ett  lågt pris per flygtimme inför valet av helikopterskola?

Vilken betydelse har helikoptertyperna som skolan opererar med?

Vilken betydelse har utbildningslokalerna vid val av helikopterskola?

Betydelsen av ett professionellt och trevligt bemötande av personalen på helikopterskolan?

Vilken betydelse har erfarenhet från branschen hos instruktörerna på helikopterskolan?

Vilken betydelse har möjligheten att läsa den teoretiska utbildningen på distans?

Vilken betydelse har ett bra rykte om helikopterskolan inför ditt val?

Det jag fann lite intressant var att många är intresserade av att flyg både kolvmotor- och turbinhelikoptrar. Det är förvisso kanske inte så konstigt då det idag går att flyga en turbinhelikopter för i stort sett samma kostnad som en Robinson R44.

Motorn på helikoptern du flyger/ska flyga under helikopterutbildningen är:

Efter frågorna fanns möjligheten att fritt beskriva om det var något som var avgörande inför valet av helikopterskola. Det ser ut som att priset spelar en stor roll inför valet av helikopterskola. Även möjligheten till studiestöd via CSN har varit en avgörande punk för vissa.

Den ekonomiska biten är det största hindret för för de flesta som vill utbilda sig till helikopterpilot. Priserna i Sverige har den senaste tiden förvisso pressats ner på grund av ökad konkurrens men det är fortfarande såpass dyrt att få har möjligheten att utbilda sig till helikopterpilot.

Den skola som kommer med bra finansieringslösning tillsammans med någon bank kommer säkerligen lyckas med att få många elever.

Privacy Preference Center