Efter tre månaders helikopterutbildning i USA kunde jag återvända till Sverige med ett FAA CPL(H). Helikopterutbildningen har varit intensiv och tiden var knapp.

Mitt mål med att genomgå helikopterutbildning i USA var att ta ett FAA CPL(H) på tre månader. För att jag skulle kunna uppnå mitt mål var planen att flyga 10-15 timmar per vecka. På grund av att vädret var dåligt de första två veckorna blev det inte mycket flygtid vilket gjorde att jag var tvungen att ta igen det under resterande veckor. Den tidsbuffert som fanns kvar efter uppflygningen var 5 dagar vilket inte gav möjlighet till ett omprov. Med facit i hand kan jag rekommendera att man åtminstone ger sig själv 4-5 månader från ett PPL(H) till ett CPL(H). Flyger man mycket och aldrig stannar upp för att reflektera över tidigare flygningar lär man sig inte lika bra. Dessutom så är det bra med en tidsbuffert ifall man skulle bli underkänd på ett flygprov.

Förutom den praktiska helikopterutbildningen så ingår självklart teoretisk utbildning.Den stora skillnaden mot JAA CPL(H) är att den teoretiska utbildningen inte är lika omfattande för FAA CPL(H) samt att man följer regelverket FAR istället för det europeiska regelverket JAR.

I mitt fall genomfördes teoriutbildningen enskilt med instruktör, 1-on-1. Fördelen med denna typ av utbildning är att man själv kan styra vad man skall gå igenom och behöver få förklarat. Eftersom jag tidigare hade läst JAA ATPL(H) var det främst FAR jag behövde gå igenom. Navigation, performance, meteorologi och de andra ämnena är i stort sett de samma oavsett om man flyger i USA eller Europa.

Trots att jag hade en engelsk instruktör under min PPL-utbildning och var relativt van att prata engelska på radion var det inte helt lätt att uppfatta all radiotrafik. Det tog nästan en månad innan jag kunde uppfatta allt på radion och vågade mig in till mer trafikerade flygplatser. Ett tips är att ta med eller köpa en radioscanner för att kunna lyssna på radiotrafiken då du inte sitter i helikoptern. Det går även att lyssna på radiotrafiken över internet på LiveATC.

FAA som är den amerikanska motsvarigheten till Transportstyrelsen är väldigt generösa när det gäller handböcker och manualer. De har tagit fram litteratur som är lätt att läsa och som även är gratis. Jag rekommenderar bland annat ”Rotorcraft Flying Handbook”, ”Aeronautical Information Manual” och ”Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge”. Dessa böcker kan du ladda hem i PDF-format och har nästan all information du behöver för att ta dig igenom FAA CPL(H). I tillägg till dessa böcker kan jag även rekommendera ”Commercial Pilot Practical Test Standards for Rotorcraft” som innehåller de moment som ingår i en uppflygning och vilken nivå man måste uppnå under flygtestet.

Till sist kan jag bara säga att det har varit en riktig upplevelse, inte bara att genomföra helikopterutbildningen utan även att bo i ett främmande land där bil är ett måste och Starbucks regerar.

Privacy Preference Center