Ett av målen med min helikopterutbildningen i USA är att ta ett FAA CPL(H), ett helikoptercertifikat som krävs för att jobba som kommersiell helikopterpilot i USA. Precis som i Sverige består utbildningen av både teoretisk utbildning och praktisk flygutbildning.

De krav som finns för ett FAA CPL(H) är inte de samma som vi har i Sverige som är ett JAA-land. Inte heller utbildningsvägen och examinationer ser ut på samma sätt. För att ta ett FAA CPL(H) så ska man godkännas i ett skriftligt prov (flervalsfrågor) bestående av 100 frågor som täcker in alla ämnen som man läser. Utöver det skriftliga provet tillkommer ett muntligt prov som genomförs i anslutning till den praktiska uppflygningen.

Börjar man jämföra utbildningsvägen så är det främst den teoretiska utbildningen som skiljer sig. Här är det mycket vanligt med att genomföra den teoretiska utbildningen enskilt med en instruktör. I Sverige finns det ingen helikopterutbildning där man undervisar eleverna enskilt. Självklart finns det helikopterskolor även här i USA som utbildar helikopterpiloter i större klasser, exempelvis Bristow Academy i Florida. På Hillsboro Aviation där jag går min helikopterutbildning genomförs den teoretiska utbildningen enskilt efter behov.

Som jag skrev ovan så är en annan skillnad att i USA genomför man bara ett skriftligt prov på 100 frågor som då omfattar alla delämnen. I Sverige så examineras man i alla delämnen för sig och då är det mellan 50-80 frågor i varje ämne. Utöver det skriftliga prov man genomför i USA tillkommer ett muntligt prov som man inte har i Sverige. Självklart kan kontrollanten man flyger upp i Sverige ställa frågor på teoretiska ämnen innan och under uppflygningen för helikoptercertifikat, dock så är det långt ifrån det muntliga förhör man genomför i USA.

Förutom de teoretiska proven så skall självklart även viss flygtid uppfyllas och man skall självklart kunna manövrera helikoptern enligt en viss standard satt av FAA.

Timkraven är enligt följande för FAA CPL(H):

 • Totalt 150h flygtid varav
  • 100h i motordriven flygfarkost
  • minst 50h i helikopter
 • 100h PIC  varav
  • minst 35h i helikopter och
  • minst 10 timmar cross-country i helikopter
 • 20h utbildning med instruktör varav minst
  • 5h instrumentflygning i en helikopter
  • 1 VFR-dag cross-country-flygning på minst 2h, mer än 50 nm från startflygplats
  • 1 VFR-natt cross-country-flygning på minst 2h, mer än 50 nm från startflygplats
  • 3h förberedelse inför uppflygning med godkänd instruktör
 • 10h SOLO (ensam ombord) varav
  • 1 cross-contry-flygning på minst 50 nm från startflygplats
  • 5h VFR-natt inklusive 10 start och landning (trafikvarv)

Att tänka på är att PIC-tid (Pilot-in-Command) inte räknas på samma sätt som i Sverige utan i USA räknas all tid efter PPL(H) som PIC trots att man flyger med instruktör. Flyger man med instruktör loggar du alltså både Dual samt PIC. På grund av att detta skiljer sig kan jag rekommendera att man för en loggbok över all flygning enligt FAA’s regelverk samt en annan enligt JAA’s regelverk för att på så sätt vara säker på att man uppfyller de olika deltimmarna för CPL(H) enligt båda regelverken.

Jämför man helikopterutbildning mellan Sverige och USA så har jag fått uppfattningen att i USA läser man bara det som verkligen behövs för det helikoptercertifikat man tränas för och inte speciellt mycket mer. Här finns det ingen mening med att läsa ATPL-teori förrän man verkligen har kommit så långt i karriären att man behöver den teorin. Så är det inte i Sverige där man istället bör läsa ATPL(H) direkt, trots att man troligtvis inte kommer jobba i ett tvåpilotssystem på flera år.

I övrigt så finns det en stor frihet i USA när det gäller flygandet, det är ett helt annat tänk som man inte riktigt är van vid om man tidigare flugit i Sverige.

Har du möjlighet att göra din helikopterutbildning i USA så kan jag idag utan tvekan rekommendera dig det.