I ett tidigare inlägg beskrevs olika utbildningsvägar när det gäller helikopterutbildning i USA. Jag kommer själv att göra delar av min helikopterutbildning på en helikopterskola i USA.

Min utbildningsväg hittills har sett ut enligt följande:

  • 2003 – 2004 PPL(H) Teori (Flygteoriskolan)
  • 2003 – 2004 PPL(H) Praktisk utbildning (Helicopter Assistance)
  • 2009 – 2010 ATPL (H) Teori (Flygteoriskolan)

Det som jag har kvar är alltså en del praktiskt helikopterutbildning och hour building för att nå de timkrav som ställs. Som jag skrivit tidigare finns det många möjligheter till att utbilda sig och bygga timmar i t.ex. USA, ett alternativ som jag har valt.
Fördelarna jag ser med att fara till USA är först och främst prisskillnaden jämfört med Sverige. Trots att dollarn har nått upp till 8 SEK så kostar en flygtimme i R22 nämligen nästan halva priset (runt 55%) jämfört med i Sverige.

Resterande fördelar jag ser är erfarenheten av att flyga i ett annat land och att det självklart är ett roligt äventyr och ett minne för resten av livet. Dessutom skapar det möjlighet att träffa nya personer i helikopterbranschen.

Nackdelar med helikopterutbildningen i USA är att det blir en del pappersarbete, det är inte bara att sätta sig på ett flyg över och sedan söka upp en helikopterskola. Jag tog kontakt med min helikopterskola i USA cirka sex månader innan startdatumet för helikopterutbildningen. Funderar du själv på att gå en helikopterutbildning i USA rekommenderar jag dig att prata med folk som redan har gått på den helikopterskolan du är intresserad. På det sättet får du en verklig uppfattning av hur helikopterskolans utbildning ser ut och kvalitén på utbildningen. I övrigt tycker jag att fördelarna med att göra sin helikopterutbildning i USA väger tyngre än nackdelarna, men det är självklart individuellt beroende på vilken livssituation man befinner sig i.

För egen del har jag valt att även ta ett FAA CPL(H) under tiden jag gör min helikopterutbildning i USA. Detta beror på att jag ändå kommer att uppfylla alla timkraven som finns samt att den teoretiska utbildningen inte är lika omfattande som den i Europa. I och med att jag tar ett FAA CPL(H) har jag då en möjlighet att få reduktion i antalet flyglektioner som sedan krävs då jag vill flyga upp för ett JAA CPL(H). I vanliga fall skall man göra 35 timmars CPL-skolning och det är på denna praktiska skolning som man kan få reduktion. Exakt antal flygtimmar man måste skola med instruktör beror helt på vad man tidigare gjort i sin utbildning samt hur bra man flyger. Det är upp till skolchefen på helikopterskolan som bestämmer reduktionen av flygtimmar.

Helikopterskolan i USA där jag kommer fortsätta min helikopterutbildning heter Hillsboro Aviation. De har bedrivit utbildning sedan 1980 och då jag har pratat med personer som tidigare gjort sin helikopterutbildning därför kändes Hillsboro Aviation som ett bra alternativ.

Under kommande veckor kommer bilder och inlägg om hur min helikopterutbildning i USA fortskrider.

Stay tuned.