Sedan hösten 2009 har det hänt mycket hos Northern Helicopters i Jönköping. Från att vara en Registrerad Flygskola (RF) med en helikopter är skolan numera en Flight Training Organization (FTO) med snart sex helikoptrar i flottan.

I och med att Northern Helicopters är en Flight Training Organization kan de nu även bedriva utbildning för kommersiella certifikat. I dagsläget har de cirka 30 elever som är inskrivna på helikopterskolan där merparten av eleverna läser mot ett kommersiellt helikoptercertifikat.  ATPL-kursen som man skall gå för att få ett kommersiellt certifikat går två gånger per år med kursstart i februari och augusti.

Bor man inte i närheten av Jönköping så erbjuder skolan övernattning på plats vilket underlättar för väldigt många som slipper tänka på boendeproblemet då man skall studera på annan ort.

Den praktiska utbildningen sker fortfarande med Schweizer 300 men det finns även möjlighet att göra den på EC 120. Självklart är det en prisskillnad mellan att flyga en kolvmotordriven helikopter jämfört med en med turbinmotor. Däremot kan finns det fördelar med att flyga EC 120 då det idag är en vanlig helikopter som de flesta operatörer idag använder.

För mer information om Northern Helicopters, besök deras hemsida: http://www.nheli.se