Under flera år har det pekats på behovet av svenska helikoptrar internationellt. Läs mer…