FAA gav tidigare i veckan ut en Emergency AD som innebar att cirka 2800 helikoptrar från Bell fick flygförbud. Helikoptertyperna som det rörde sig om var 206A serien, 206B serien, 206L serien, 407, och 427.

Det var  i USA som denna Emergency AD gavs ut av FAA och det berodde på att ett lager till styrspakens mekanik kunde ha blivit monterat felaktigt. Det var efter att Transport Canda rapporterat om risken för felaktig montering som även FAA satte flygförbud på de aktuella helikoptertyperna tills en kontroll hade genomförts.

Den Emergency AD som gavs ut från FAA finner du här: http://rgl.faa.gov/

Källa: CBS4