Skulle du kunna tänka dig att flytta utomlands för att jobba som helikopterpilot? Det är något som du bör fundera på då branschen i Sverige är väldigt begränsad.

Innan du påbörjar en utbildning för att ta helikoptercertifikat ska du vara medveten om att du inte med säkerhet kan jobba som helikopterpilot i Sverige. För att få drömjobbet som helikopterpilot måste du vara beredd på att flytta.

Under två månader har jag haft en liten undersökning med frågan ”Kan du tänka dig att jobba utomlands för att få jobba som helikopterpilot?”. Resultatet visar att de flesta verkar vara medvetna om att man får offra mycket för att få jobba som pilot. Av de 318 personer som svarade på undersökningen var 292 av dem  beredda på att packa väskan och flytta medan 26 stycken hellre ger upp drömmen som helikopterpilot.

Läs mer om utbildningen till helikopterpilot under ”Utbildning till helikopterpilot”.

Passa på att svara på den nya undersökningen till vänster, när hade du tänkt att påbörja utbildningen till helikopterpilot?!