Rekord i antal olyckor och dödsfall med MEDEVAC-helikoptrar i USA under 2008. Under året har det skett 11 haveri som har lett till 27 dödsfall.

National Transportation Safety Board har kommit med rekommendationer att MEDEVAC-helikoptrar skall ha speciell utrustning som t.ex. radarhöjdmätare och varningssystem för hinder. Dock så är förslagen inget som FAA har godkänt och satt som krav.

Sedan början av 90-talet har antalet MEDEVAC-helikoptrar fördubblats och efterfrågan har ökats. Men på samma gång så har en undersökning gjorts som visar att endast 1/3 av 37 000 patienter var i behov av en MEDEVAC-helikopter. Nedan är ett filmklibb från NBC: