Att säkerställa en hög helikopterförmåga är viktigt både för Sveriges eget insatsförsvar och för insatser internationellt. Att utreda säkerhetsaspekterna är i det sammanhanget väsentligt. Ett stort antal olyckor har inträffat de senaste åren. En annan viktig del att komma tillrätta med är de negativa effekterna av de många förseningar av leveranser av nya helikoptrar som förevarit de senaste åren.

– Sten Tolgfors, Försvarsminister

Läs hela artikeln ”Försvarsmaktens helikopterresurser ska utredas” hos Lidköpingsnytt.