För två veckor sedan störtade en Brittisk helikopter på grund av en Brownout. Då helikopterpiloten får en Brownout mister denne orienteringen och ett livsfarligt läge uppstår.

Fenomenet uppstår vid start och landning då helikoptern flyger nära marken. På grund av nedsvepet av huvudrotorn skapas det ett moln av damm, smuts, sand eller andra partiklar som begränsar helikopterpilotens visuella sikt. Då piloten inte kan orientera sig på grund av den begränsade sikten skapas ett läge som är livsfarligt och kan sluta med haveri.

Faktorerna som påverkar graden av Brownout är följande:

  • Belastning av rotordisken
  • Rotorkonstruktion
  • Typ av markunderlag
  • Vind
  • Inflygningshastighet och inflygningsvinkel

På grund av att ett sådant livsfarligt läge kan uppstå på grund av en Brownout är det viktigt att detta övas under så kontrollerade former som möjligt. Det är just det de danska helikopterpiloterna i Afghanistan gör. Vill du se ett filmklipp på de danska helikoptrarna då de övar? Ladda ned denna filmen: Brownout (WMV)

Nedan kan du se hur det kan gå då helikopterpiloten i en Cobra får en Brownout:

Här är ett annat klipp på en Chinook som genomför en Brownout landning:

Källa: Forsvaret.dk