Det är nästan på dagen ett år sedan den tragiska olyckan i Ryd inträffade då två stycken helikopter 9 (HKP 9) kolliderade i luften. Nu har Statens haverikommission kommit fram till vad som skedde.

Olyckan skedde den 11 september 2007 och besättningarna ombord på helikoptrarna omkom. Orsakerna till olyckan var enligt SHK följande:

Den grundläggande orsaken till olyckan var brister i ledning, styrning och tillsyn av militär luftfart till följd av brister dels i Försvarsmaktens förmåga att hantera förändringar och utöva ledarskap, dels i FLYGI:s tillsyn. Dessa brister medförde att piloterna inte fått den ledning och utbildning som behövdes för att identifiera och undvika eller på ett säkert sätt hantera farliga lägen vid formationsflygning och återsamling med helikopter.

Händelseförloppet kan du se som en animation och kan laddas ned här: Animering (AVI)

Ny Teknik sammanfattade händelseförloppet enligt följande punkter:

1. Helikoptrarna flyger i formering bredvid varandra i cirka 60 knops fart på 50-60 meters höjd och håller ett avstånd på 50-100 meter. De flyger i västlig riktning.

2. Helikopter 2 stiger uppåt 150 meters höjd, samtidigt som den svänger mot sydost. Piloten i helikopter 1 stiger och ökar farten för att hänga med i svängen och behålla formationen.

3. Heliopter 2 rätar ut sin sväng, samtidigt som helikopter 1 med avsevärt högre hastighet glider in mot ettans bana.

4. Ettans rotorspetsar kolliderar med tvåans rotorspetsar på cirka 150 meters höjd. När rotorerna krockar tappar helikoptrarna flygförmågan och störtar. Många vittnen på marken ser kraschen.

Läs hela haverirapporten hos SHK: Rapport RM 2008:04 (PDF).

Läs även andra artiklar i ämnet hos: DN, SVD

Källor: SHK, Ny Teknik