En helikopterutbildning består av teoretisk och praktisk utbildning. Helikopterutbildningen styrs av olika krav som går att finna i JAR FCL 2.

För att ta helikoptercertifikat och bli helikopterpilot måste man genomgå en helikopterutbildning. Innan man påbörjar en utbildning till helikopterpilot måste man uppfylla vissa krav. För att ta ett privatflygarcertifikat för helikopter, PPL(H), krävs det t.ex. att eleven är minst 17 år gammal och innehar en medical class 1 eller 2. Helikopterutbildningen för privatflygare(PPL) består av 8 stycken teoretiska ämnen, dessa är:

  • Bestämmelser
  • Luftfartyg
  • Prestanda och färdplanering
  • Human factors
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Aerodynamik
  • Radiokommunikation

Den praktiska helikopterutbildningen, eller den grundläggande flygutbildningen omfattar 45 flygtimmar. Av dessa är cirka 30 timmar lärarledda där olika flygövningar genomförs. 5 timmar är övning i instrumentflygning och 10 timmar flyger eleven EK (Enkel Kommando), det vill säga att eleven flyger helt själv utan lärare. 5 av dessa EK-timmar skall även vara distansflygning.

Det optimala är att helikopterutbildningens teoretiska och praktiska del (Modul 1 och Modul 2) sker parallellt för att få så god förståelse som möjligt. Helikopterutbildningen skall genomföras på en Flight Training Organisation(FTO) eller på en Registrerad Flygskola (RF). En list på godkända FTO och RF i Sverige finner du under ”Helikopterskolor / Flygskolor

Detta var ett exempel på hur utbildningen ser ut för privatflygare, för kommersiell helikopterutbildning är det en mer omfattande teoretisk och praktiskt pilotutbildning.

För mer information om utbildningar för att bli helikopterpilot, gå till ”Utbildning till helikopterpilot