Helikoptercert eller helikoptercertifikat som det heter är ett certifikat som tillåter innehavaren att flyga helikopter. För att ta helikoptercertifikat måste du genomföra en pilotutbildning som omfattar både teori och praktik.

Det finns tre olika typer av helikoptercert med olika krav och behörigheter. Dessa är PPL(H), CPL(H) och ATPL(H). PPL står för Private Pilot License, CPL står för Commercial Pilot License och ATPL står för Airline Transport Pilot License. ”H” som står inom parentes visar att certifikatet gäller för just helikopter och står då för Helicopter.

Utöver dessa tre grundcertifikat för helikopter kan du ha tilläg i ditt certifikat som t.ex. instrumentbehörighet (IR(H)), flyginstruktörsbehörighet(CFI & CFII) och olika typer av kontrollantbehörigheter (FE(H), TRE(H), IRE(H), FIE(H) & SFE(H)).

Exakta krav och regler gällande helikoptercert/helikoptercertifikat finner du i publikationen JAR-FCL 2(PDF) som är utgiven av JAA(Joint Aviation Authorities).

JAR-FCL 2 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter för helikopter finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver godkännande samt kontrollantauktorisationer.

Gå till ”Utbildning till helikopterpilot” för att läsa mer om helikoptercertifikat och utbildningen till att bli helikopterpilot.

Privacy Preference Center