För att kunna vara ansvarig för tekniskt underhåll på helikoptrar måste du vara certifierad helikoptertekniker. För att bli helikoptetekniker måste du gå en teknisk utbildning.

Idag finns det tre olika utbildningar till helikoptertekniker (B1.3/B1.4) här i Sverige. Två stycken civila samt en militär utbildning. De civila skolorna ger behörighet för att kunna få genomföra underhåll på civila helikoptrar. Det gör inte den militära utbildningen i dagsläget då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) inte är EASA godkänd.

De tre skolorna som utbildar helikoptertekniker är:

 • Nordiskt FlygTeknikCentrum
 • Anders Ljungsteds gymnasium
 • Försvarsmaktens Tekniska skola

Nordiskt FlygTeknikCentrum (NFTC)

Nordiskt FlygTeknikCentrum ligger i Luleå och är en EASA godkänd skola. De samarbetar med flera företag inom flybranschen där delar av praktiken kan genomföras. De utbildar både flygmekaniker och flygtekniker med inriktning på allmänflyg, småflyg och helikopter. Läs mer om NFTC.

Anders Ljungsteds gymnasium

Anders Ljugsteds gymnasium har en nystartad KY-utbildning till helikoptertekniker. Då det är en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) har de goda kontakter med flygbranschen och bra möjligheter för att kunna göra den praktiska delen i utbildningen. Det är inte en EASA godkänd utbildning och därför genomförs examinationen av modulerna under ansvar av NFTC. Läs mer om KY-utbildningen på Anders Ljugsteds gymnasium.

Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS)

Det är på Försvarsmaktens Tekniska skola som alla blivande flygtekniker och helikoptertekniker inom Försvarsmakten läser sin utbildning. Skolan är inte EASA godkänd idag vilket innebär att eleverna inte får någon civil behörighet. Dock så arbetar skolan med att bli en godkänd EASA skola och utbildningsplanen är i stort sett identisk. Detta är idag en betald utbildning vilket är väldigt fördelaktigt. För att bli helikoptertekniker inom Flygvapnet skall du bland annat uppfylla de medicinska kraven för ett Medical Class 1 då du även kan bli färdmekaniker och vara en del i en besättning. Är du intresserad av att bli specialistofficer med inriktning på helikopter, gå till Helikopterflottiljen för mer information.

Moduler

De teoretiska modulerna som ingår i kurserna till att bli helikoptertekniker är följande:

 • Modul 1 Matematik
 • Modul 2 Flygteknisk fysik
 • Modul 3 Ellära
 • Modul 4 Elektronik
 • Modul 5 Digitalteknik
 • Modul 6 Materiallära
 • Modul 7 Underhållsteknik
 • Modul 8 Aerodynamik
 • Modul 9 Human Factor
 • Modul 10 Flyglagstiftning
 • Modul 12 Helikopter
 • Modul 15 Gasturbinmotor

Förutom den teoretiska delen i utbildningen till helikoptertekniker tillkommer även en omfattande praktisk del innan man blir certifierade som flygtekniker med inriktning på helikopter.

Min utbildning

Jag går idag utbildningen till helikoptertekniker på FMTS. För att bli helikoptertekniker läser man exakt samma ämnen/moduler som en blivande flygtekniker. Det som sedan krävs för att få jobba med helikoptrar är Modul 12 som är den helikopterspecifika modulen.

Eftersom ett EASA godkännande ligger ganska långt fram i tiden för FMTS har jag valt att försöka läsa civilt på distans på samma gång. Jag har skickat in en ansökan till NFTC och hoppas på att de kan genomföra en distansutbildning för de som är intresserade. Detta hade passat mig väldigt bra då jag kan tenta av examinationerna medans jag har kunskaperna färska i minnet från utbildningen från FMTS.

Jag ser hela teknikerutbildning som en stor merit även som helikopterpilot. På samma sätt ser jag min pilotutbildning som en merit då jag skall göra underhåll på helikoptrar. Det måste väl ändå vara en helikopteroperatörs dröm med en kombinerad helikopterpilot och helikoptertekniker?

Privacy Preference Center