Försvarsmakten har skrivit till regeringen att HKP 4-systemet måste avvecklas för att Helikopterflottiljen skall kunna kraftsamla sina resurser på införandet av HKP 14 och HKP 15.

Helikopterflottiljens organisation räcker inte till för att kunna ha fler än två stycken helikoptersystem operativa samtidigt. Därför måste nu vertolhelikoptern avvecklas, vilket blir fullföljandet av ett beslut som är fattat några år tillbaka.

Att behålla HKP4 skulle få konsekvenser för införandet av Försvarsmaktens nya helikopter, NH 90 som har den svenska beteckningen HKP14. Bland annat skulle fortsatt utbildning på det gamla systemet innebära att utbildningen på de nya helikoptrarna försenas och därmed minskar den operativa effekten. Det uppstår ett operativt glapp mellan helikoptrarna, oavsett när övergången sker, säger flygvapeninspektören Anders Silwer.

Personalläget för HKP4 är i dag lågt, då det under en längre tid planerats för avveckling, vilket medför låg kostnadseffektivitet och begränsad operativ kapacitet, säger Anders Silwer.

Som jag har skrivit i tidigare inlägg kommer detta på kort sikt få konsekvensen att stödet till samhället kommer att begränsas då tillgängliga medeltunga helikopterindivider halveras. Helikopter 14 (HKP 14), som blir ersättaren, kommer inte ha någon form av operativ förmåga förrän under 2011. Förutom glappet med stöd till samhället kommer ett operativt glapp uppstå. Det gäller förmågan till undervattenstrid eller ubåtsjakt med helikopter. Det är en förmåga som bara kan återtas då HKP 14 blir operativ.

Källa: MIL.se, SVD

Privacy Preference Center