I början av april i år levererades den första helikopter 15B (HKP 15B) till Försvarets Materielverk (FMV). Under vecka 25 levererades de fyra första HKP 15B till Försvarsmakten.

Det har gått cirka tre månader sedan FMV påbörjade leveranskontrollen av den sjöoperativa versionen av helikopter 15. Helikoptern har samma förmågor som A-versionen men har även sjöoperativ förmåga för att kunna samverka med korvettypen Visby. Dock så är det en bit kvar i utvecklingen innan det går att operera fullt ut från fartyget. Det som skiljer HKP15B mot HKP15A är den uppgraderade utrustningen som är SensorData Relay System (SDRS), för länkning av sonarbojsdata, TV-/FLIR-bild samt radarbild.

Källa: FMV