Det finns en risk för att helikopter 4 (HKP 4) kommer att avvecklas till hösten. Stora räddningsinsatser kommer bli svåra att genomföra utan hjälp av Försvarsmaktens helikoptersystem.

Som jag har skrivit i tidigare inlägg (1, 2, 3) så har Helikopterflottiljen stöttat samhället under många räddningsinsatser de senaste 40 åren. Bara den senaste månaden har samhället haft ett enormt stöd med vattenbombning av skogsbränder.

Jag skulle vilja säga att försvarets helikopter har varit avgörande vid bränderna, – Ola Johannesson, platschef vid SOS Alarm i Växjö

Nyligen gjordes en uppgradering av 8 stycken helikopter 4 för cirka 170 miljoner kronor för att kunna förlänga livstiden på helikoptersystemet till 2011. Men nu verkar det som om helikopter 4 skall avvecklas helt på grund av besparingar, kanske redan efter sommaren. Magnus Fransson, chef för 3:e helikopterskvadronen i Kallinge, bekräftar att han har fått ett muntligt besked om det. Om en avveckling sker så kommer all personal som hör till helikopter 4 flyttas över till andra helikoptersystem.

Det är besvärande, vi får svårighet att ställa upp vid exempelvis stormar, översvämningar och bränder. Hade försvarsmakten haft bättre ekonomi kunde det ha gått att ha kvar ”helikopter 4” tills vi får den nya typen för vi har både teknisk möjlighet och kunnig personal, – Magnus Fransson.

Sker en avveckling innan det nya helikoptersystemet (HKP 14) är operativt kommer det alltså vara ett stort glapp i stödet till sammhället. Förvisso finns helikopter 10 (HKP 10) som skulle kunna täcka upp behovet av krisstöd, men dessa är redan uppbokade. Tre av dem ska till Afghanistan på utlandsuppdrag nästa år. Sex ska in på verkstad för att uppgraderas under 2009. Den sista står i en hangar i Halmstad för att eventuellt repareras.

Källor: BLT, BLT, BLT, KVP

Privacy Preference Center