Polisen hade tidigare 7 stycken helikoptrar av typen Eurocopter EC-135. Idag återstår 6 stycken efter olyckan som skedde utanför Göteborg förra året.

De 6 stycken helikoptrar som Polisflyget har är baserade i Boden, Östersund, Stockholm samt Göteborg. Tidigare fanns även en basering i Malmö, men den helikopter stationerades om till Göteborg efter haveriet som skedde utanför Göteborg förra våren. Det finns alltså i dagsläget inte någon helikopter baserad längre söder ut än Göteborg. Behöver Skånepolisen en helikopter måste de flyga in helikoptern från baseringen i Göteborg. Flygtiden till Malmö blir cirka 45 minuter och i vissa fall har vädret varit så dåligt i Göteborg att helikoptern inte har kunnat lyfta. Oftast tar det totalt över två timmar innan helikoptern kan vara på plats. Dock så presenterades en expertutredning om Polisflyget igår som kan innebära att Skånepolisen får tillbaka en helikopter. Men det lär dröja då en helikopter från Stockholmsbaseringen först måste föras över till Göteborg och sedan vidare till baseringen i Malmö.

Polisflyget skall kunna lösa följande uppgifter med sina helikoptrar:

 • Fjällräddning och fjällsäkerhet.
 • Efterforskning av försvunna personer.
 • Flygräddning.
 • Sjöräddning.
 • Räddningstjänst i övrigt, över land.
 • Brottsspaning vid grov kriminalitet.
 • Deltagande vid särskilda händelser.
 • Information till staber och Länskommunikationscentraler via bildöverföring eller visuella iakttagelser.
 • Brådskande transporter.
 • Objektbevakning.
 • Gränsövervakning.
 • Natur- jakt- och fiskekontroll.
 • Dokumentation genom film och foto.
 • Allmän övervakning i områden med frekvent grov brottslighet.

Varje år genomför Polisflyget cirka 8500 uppdrag där de flesta uppdragen är räddning och eftersök. Helikoptern EC-135 är utrustade med värme- och videokamera, utrustning för länkning av bilder, NVG (Night Vision Goggles), högtalare, vinschutrustning, pejlutrustning och reppelleringsutrustning.

I dagsläget råder det pilotbrist hos polisen. För att bli helikopterpilot inom Polisflyget skall du först vara utbildad polis för att sedan efter lämplighetstester påbörja flygutbildning.

Källa: Sydsvenskan.se, Sydsvenskan.se, SR , SR, Polisflyget

Privacy Preference Center