Sedan början av juni har Försvarsmakten hjälpt till med släckningsarbetet vid många bränder runt om i landet. Detta har varit de mest intensiva insatserna för Helikopterflottiljen mot bränder här i Sverige.

Under de två veckorna som har gått har Helikopterflottiljen deltagit i 12 olika insatser mot bränder. Helikoptrarna som har använts är Helikopter 4 (HKP 4) samt Helikopter 10 (HKP 10). I tunnan under helikoptern ryms det cirka 2500 liter vatten. Det har således blivit mycket vattenbombning och det har släppts över 2600 ton vatten med enbart HKP 4.
För bilder på helikoptrarna, gå till Helikopterflottiljen.

När helikopter behövs så bidrar nästan alltid Försvarsmaktens Helikopterflottilj med de helikoptrar som finns tillgängliga och det är sällan en förfrågan avslås. Det är Brandförsvaret som skickar en förfrågan till ARCC, Aeronautical Rescue Coordination Center, som i sin tur skickar en förfrågan till Försvarsmaktens Högkvarter. Därefter får chefen i lägesrummet i uppgift att sätta ihop besättningar och samordna flygräddningsinsatsen.

Då Försvarsmakten kommer att avveckla HKP 4 systemet kommer det bli ont om helikoptrar som kan bidra till brandbekämpning under en viss period tills nya helikoptrar levereras till Försvarsmakten.

Källa: Helikopterflottiljen, Folket.se, Folket.se

Privacy Preference Center