Jag anmälde mig i förra veckan till USAFIS.org för att de skulle lämna in min ansökan till DV-lotteriet/Green Card lotteriet. Lika bra att vara ute i god tid då det inte alls är säkert att jag vinner första gången eller vinner över huvud taget. 50 tusen ansökningar av cirka 10 miljoner lottas ut och får ett Green Card som medger uppehållstillstånd/arbetstillstånd. Av dessa 50 tusen brukar cirka 150 komma från Sverige. Med ett Green Card i plånboken skapas mycket fler möjligheter att få jobb som instruktör på någon flygskola, eller fler möjligheter att jobba i USA över huvud taget. Har man ett tidsbegränsat visum kan det vara svårare att få jobb då arbetsgivaren vet att man inte kan jobba längre än till utgångstiden på visumet.
Du kan anmäla dig gratis till lotteriet på den officiella hemsidan eller så går du genom en organisation som lämnar in den åt dig (kostar pengar).