Försvarsmaktens Helikopterflottilj deltog i släckningsarbete av en skogsbrand utanför Hassela under söndagen och måndagen. Två stycken Helikopter 4 (HKP 4) deltog i arbetet.

Under söndagen fick Helikopterflottiljen uppgiften att medverka vid släckningsarbetet. Helikoptern, en HKP4, och dess besättning kom till området under söndagskvällen och har under hela natten jobbat med att släcka branden med den brandtunna som hängs under helikoptern.

Vatten tas från närbelägna sjöar eller åar och insatsen koncentreras till att begränsa spridningen av elden. En av fördelarna med helikopter är att insatsledaren snabbt kan få en släckningsresurs till ett nytt område om vinden vänder eller något annat oväntat händer. Även att komma åt otillgänglig terräng underlättas med helikopter.

I början av veckan ska besättningen avlösas och arbetet med ersättning eller komplettering av ytterligare helikoptrar påbörjas.


Foto: Försvarsmakten


Foto: Försvarsmakten

Efter lite reflektion kan man då klura ut att nedskärningarna i Försvarsmakten kan komma att drabba resten av samhället. Försvarsmakten kommer kanske inte ha kapacitet till att stödja det civila samhället vid olyckor och bränder. Förvisso har just Helikopterflottiljen klarat sig bra vid nedskärningar hittills men fortsätter det i samma riktning är jag inte säker på att ens Helikopterflottiljen klarar sig undan nedskärningarna.

Källa: Mil.se