European Helicopter Center AS (EHC) strävar efter att ha den bästa helikopterutbildningen i Europa. Med en investering på 85 miljoner NOK skall de skapa ett toppmodernt luftfartscenter på nästan 5000 kvadratmeter där piloteleverna får en säker och miljövänlig utbildning. Såhär säger Ole Christopher Aronsen på EHC:

Vi velger bevisst små helikoptre som forurenser mindre til å utdanne våre piloter. I tillegg jobber vi med å få etablert en simulator som gjør at mye av treningen vil foregå innomhus.

Det er færre piloter nå enn for 20 år siden, men det er mange flere helikoptre. På grunn av sterk oljepris og stor utbygging av oljefelt trengs det mange nye piloter.

Idag används de flesta helikoptrarna i Norge till att transportera oljearbetare till oljeplattformar, installering av högspänningsnät, räddningstjänst och ambulansflygningar.

European Helicopter Center AS (EHC) etablerade sig 1993 på Sandefjord flygplats, Torp, 10 mil utanför Oslo. Helikopterföretaget har helikoptrar av varierande storlekar. De utbildar i snitt per år 35-40 pilotelever som läser CPL(H) och cirka 12-15 som läser PPL(H). Förutom persontransport med helikopter utför de även andra flyguppdrag såsom flygfoto, inspektion av kraftledningar och materialtransport.

Källa: Pilots.dk, ehc.no

Privacy Preference Center