Har varit i kontakt med en flygläkare i Linköping angående en Class 1 Medical jag gjorde för ca två år sedan. Den är godkänd men har inte blivit inskickad till Luftfartsstyrelsen, men jag skall skicka in den nu. Förhoppningsvis räcker det då med att jag gör en förnyad undersökning(kroppsundersökning, 2500 SEK) istället för att behöva göra om en förstagångsundersökning som kostar 6625 SEK. Tanken är att jag skall försöka upprätthålla en Class 1 eller minst min Class 2 som jag har godkänd just nu hos Luftfartsstyrelsen.

I dagsläget finns det två stycken AMC som kan göra en Class 1, Capio Citykliniken i Lund samt Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm.

Tidigare fanns det ett FMC i Stockholm där jag gjorde min förstagångsundersökning.