Efter att man har tagit ett certifikat är det giltigt i 12 månader. Man kan göra en Proficiency check (PC) upp till tre månader innan sista giltighetsdagen och behåller då samma giltighetsdatum för behörigheten till nästa år.
Genomförs en PC före eller efter denna 3-månadersperiod får enligt JAR-FCL inte kontrollanten förlänga behörigheten, utan ett nytt certifikat med nytt giltighetsdatum för behörigheten utfärdas av Luftfartsstyrelsen. Detta kommer Luftfartsstyrelsen ta ut en avgift för.

Vad innebär då en Proficiency check? Jo det är ungefär som en uppflygning fast med en flyglärare som kontrollant. Man går igenom i princip samma moment som vid en uppflygningen får att se att piloten fortfarande har förmågan att flyga säkert osv. Det känns inte alls lika nervöst inför en PC som det gjorde inför den första uppflygningen. En PC gör man för varje flygtyp man har i sitt certifikat.

För att uppehålla sin behörighet på en helikoptertyp krävs det att man som helikopterpilot flyger minst 2 h per år inklusive flygtiden för PC:n. Så det räcker således med att ta en lektion på en timme innan en PC och sedan flyga en PC på en timme.

Förutom att hålla reda på när man skall göra en PC så skall man hålla reda på giltighetstiderna för sin Medical Class 2/1 samt själva certifikatets giltighetstid. Det nya är att man även måste hålla koll på giltighetstiden för radiocertifikatet.