tekniker

Helikoptertekniker

För att kunna vara ansvarig för tekniskt underhåll på helikoptrar måste du vara certifierad helikoptertekniker. För att bli helikoptetekniker måste du gå en teknisk utbildning. Idag finns det tre olika utbildningar till helikoptertekniker (B1.3/B1.4) här i Sverige. Två stycken civila samt en militär utbildning. De civila skolorna ger behörighet för att kunna få genomföra underhåll [...]

Norrlandsflyg söker piloter

Norrlandsflyg söker både helikopterpiloter och helikoptertekniker. Idag är Norrlandsflyg den största helikopteroperatör utanför offshorebranschen. De genomför livräddande uppdrag med SAR helikoptrar ute till sjöss eller med ambulanshelikoptrar över land. Det står alltid en helikopter i beredskap på de baser Norrlandsflyg bemannar. För piloterna är kraven följande: Minimikrav 500 hr helikopter. IR teori, CPL (H)+ turbinerfarenhet, [...]