skillnadsutbildning

Skillnadsutbildning

En helikoptertyp kan bestå av flera olika varianter. När du går en type rating kurs får du behörighet att flyga helikoptertypen och den variant du tränat och flyger upp i.  Vissa helikoptertyper har inga varianter medan andra har ett flertal. Skillnaderna mellan varianterna är ofta små men ändå så pass olika att viss utbildning krävs [...]