helikopterutbildning

Viktigt vid val av helikopterskola

Kostnaden för helikopterutbildningen har relativt stor betydelse inför valet av helikopterskola. Ännu viktigare är det med bemötandet från helikopterskolan och erfarenheten hos instruktörerna enligt svaren i undersökningen. Då var det dags att publicera svaren på frågorna ni läsare har svarat på. Nästan 200 personer har svarat på frågorna och de flesta som svarat är naturligtvis [...]

Erfarenheter av helikopterutbildning i USA

Efter tre månaders helikopterutbildning i USA kunde jag återvända till Sverige med ett FAA CPL(H). Helikopterutbildningen har varit intensiv och tiden var knapp. Mitt mål med att genomgå helikopterutbildning i USA var att ta ett FAA CPL(H) på tre månader. För att jag skulle kunna uppnå mitt mål var planen att flyga 10-15 timmar per [...]

Billig CPL-skolning i EC120

Fram till sista september kan du flyga EC120 för bara 5300 kr/h hos Northern Helicopters i Jönköping. Att göra flygutbildning i EC120 billigare än det är svårt. EC120 är en populär helikopter och används idag av många helikopteroperatörer i Sverige. Erfarenhet från att ha flugit en turbinhelikopter är ett plus den dag du söker jobb [...]

Min helikopterutbildning i USA

I ett tidigare inlägg beskrevs olika utbildningsvägar när det gäller helikopterutbildning i USA. Jag kommer själv att göra delar av min helikopterutbildning på en helikopterskola i USA. Min utbildningsväg hittills har sett ut enligt följande: 2003 – 2004 PPL(H) Teori (Flygteoriskolan) 2003 – 2004 PPL(H) Praktisk utbildning (Helicopter Assistance) 2009 – 2010 ATPL (H) Teori [...]

Helikopterutbildning i USA

Att göra sin helikopterutbildning i USA är ett av många alternativ för att bli helikopterpilot. Du kan välja att göra hela helikopterutbildningen i USA eller kanske bara åka dit för att göra din hour building, det vill säga skaffa dig flygtimmar. Vill du göra din helikopterutbildning i USA ska du vara medveten om att i [...]

Helicopter Assistance

Helicopter Assistance är ett helikopterföretag som har funnits väldigt länge, jag flög själv helikopter för första gången hos dem 1993. Flera år senare gjorde jag den praktiska helikopterutbildningen för PPL(H) hos Helicopter Assistance. Helicopter Assistance har sin verksamhet vid Bromma flygplats som ligger i Stockholm. Deras huvudverksamhet är praktisk helikopterutbildning, men tidigare har de även [...]

Nytt hos Northern Helicopters

Sedan hösten 2009 har det hänt mycket hos Northern Helicopters i Jönköping. Från att vara en Registrerad Flygskola (RF) med en helikopter är skolan numera en Flight Training Organization (FTO) med snart sex helikoptrar i flottan. I och med att Northern Helicopters är en Flight Training Organization kan de nu även bedriva utbildning för kommersiella [...]

iTell Helicopters – Flygskola i Västerås

iTell Helicopters är en ny helikopterskola belägen vid Västerås flygplats (ESOW). Du kan redan idag börja din praktiska flygutbildning hos iTell Helicopters med helikoptertypen Robinson R44. iTell Helicopters AB blev en registrerad flygskola i december förra året och har således tillstånd att bedriva helikopterutbildning. Till den praktiska utbildningen använder iTell Helicopters helikoptertypen Robinson R44. Robinson [...]

Helikopterskolor i Sverige

Utbudet av helikopterskolor här i Sverige är inte så utbrett men det finns i alla fall några flygskolor som utbildar helikopterpiloter (PPL/CPL). För att ta ett helikoptercertifikat måste du gå en utbildning på en helikopterskola. Helikopterskolorna är uppdelade i registrerade flygskolor (RF) och Flight Training Organization (FTO) beroende på vilken typ av utbildning de är [...]