Certifikat

Förnyelse av helikoptercertifikat

Det helikoptercertifikat du har, PPL eller CPL är egentligen giltigt för all framtid. Dock så har själva certifikat ändå en begränsad giltighetstid och därför måste man ansöka om att få det förnyat. Oavsett om det är ett PPL(H), CPL(H) eller ATPL(H) du innehar måste certifikatet förnyas innan dess giltighetstid går ut, om man vill behålla [...]

Helikoptercertifikat

Helikoptercert eller helikoptercertifikat som det heter är ett certifikat som tillåter innehavaren att flyga helikopter. För att ta helikoptercertifikat måste du genomföra en pilotutbildning som omfattar både teori och praktik. Det finns tre olika typer av helikoptercert med olika krav och behörigheter. Dessa är PPL(H), CPL(H) och ATPL(H). PPL står för Private Pilot License, CPL [...]

Längre giltighetstid FAA Medical

Nya regler har införts gällande de FAA medicinska intygen som förlänger giltighetstiden på FAA Medical Class 1, 2 & 3. Regeln började gälla den 24:e juli 2008. Syftet med den nya regeln är att skapa en högre effektivitet i certifieringsprocessen och att ge nya sökande bättre service. Som ett exempel räcker det med att förnya [...]

Nytt Medical Certificate Class 2 (MC2)

Nu har jag fått min nya medical hemskickad från Luftfartsstyrelsen. Själva certifikatet är egentligen bara en tunn papperslapp, alltså inget märkvärdigt och inte ens inplastad. Det som skiljer mitt nya certifikat mot den som gick ut är att på denna står det nu att jag har gjort ”Extended Medical Examination”. Det är undersökningarna som jag [...]

Svar från Luftfartsstyrelsen

Idag kom svaret från LFS angående min ansökan av ett Medical Class 1. Jag behöver komplettera med en allmän läkarundersökning klass 1 samt en undersökning med ultraljud av hjärtat(ekokardiografi). Är det inte några konstigheter med hjärtat så skall det inte vara några problem med att få ett utfärdat Medical Class 1. Frågan är om det [...]

Skickat in Medical

Idag har jag skickat in min förstagångs undersökning för en klass 1 medical till Certifikatenheten på Luftfartsstyrelsen. Jag pratade med Certifikatenheten och det lät som om det var helt möjligt att använda den undersökningen jag gjorde för två år sedan och enbart behöva kompletter med en förnyelseundersökning för att få en giltig medical. Det vore [...]

JAA CPL(H)

Jag har uppdaterat sidan med en kort förklaring om vad som krävs och vad priset är för ett Commerical Pilot License (kommersiellt certifikat) för helikopter. Du kan läsa om det här: http://www.helikopterpiloten.se/jaa-cplh/

Proficiency check, PC

Efter att man har tagit ett certifikat är det giltigt i 12 månader. Man kan göra en Proficiency check (PC) upp till tre månader innan sista giltighetsdagen och behåller då samma giltighetsdatum för behörigheten till nästa år. Genomförs en PC före eller efter denna 3-månadersperiod får enligt JAR-FCL inte kontrollanten förlänga behörigheten, utan ett nytt [...]