≡ Menu

Certifikat

Förnyelse av helikoptercertifikat

{ 2 comments }

Helikoptercertifikat

{ 8 comments }

Längre giltighetstid FAA Medical

{ 0 comments }

Nytt Medical Certificate Class 2 (MC2)

{ 0 comments }

Svar från Luftfartsstyrelsen

{ 0 comments }

Skickat in Medical

{ 0 comments }

JAA CPL(H)

{ 0 comments }

Proficiency check, PC

{ 0 comments }