≡ Menu

Helikopter

En helikopter är en luftfarkost som använder sig av en eller flera horisontellt motordrivna rotorer för att generera en vertikal lyftkraft. Rotorn  på en helikopter kan bestå av två eller fler blad.

Är det en helikopter med endast en horisontellt placerad rotor används en stjärtrotor för att motverka det vridmoment som alstras av huvudrotorn. Det finns även andra konstruktioner såsom fenestron och NOTAR för att motverka vridmomentet som skapas av huvudrotorn på en helikopter. På en helikopter med två horisontellt placerade rotorer motverkas vridmomentet genom att de roterar åt motsatta håll.

Det som kännetecknar en helikopter är dess förmåga att stå stilla i luften, detta kallas hovra. En helikopter kan även flyga baklänges och i sidled. Då helikoptern kan flyga vertikalt krävs det endast en minimal yta för start och landning. Det som talar emot helikoptern är att den maximala hastigheten är väldigt begränsad jämfört med ett flygplan. Detta beror på rotorn och dess aerodynamika egenskaper. Trots den begränsade maxhastigheten en helikopter kan flyga med så används den till både civila (transport i oländig terräng, lyft av last, räddningstjänst, inspektion, taxiflyg) och militära ändamål (spaning, räddning, transport, strid).

Som pilot på en helikopter är du hela tiden tvungen att korrigera med nya styrutslag. Detta beror på att helikoptern är dynamiskt instabil, dvs helikoptern avviker hela tiden från sitt flygläge på ett okontrollerat sätt om den inte övervakas.

Sedan Leonardo da Vinci skissade på en farkost som skulle flyga vertikalt har det skapats många olika designer och konstruktioner på helikoptrar. Är du intresserad av hur helikoptern kom till och hur dess utveckling har sett ut så bör du även läsa artikeln ”Historia om helikoptern och dess utveckling”.